Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release


Οι ευρωπαϊκές γλώσσες απέναντι στις τεχνολογικές προκλήσεις και προοπτικές

Το META-FORUM 2011 απευθύνει μήνυμα επαγρύπνησης αλλά και αισιοδοξίας

Το META-FORUM, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στις 27 και 28 Ιουνίου 2011, είναι ένα διεθνές συνέδριο για τις δυναμικές τεχνολογίες που υποστηρίζουν την πολύγλωσση Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας. Το META-FORUM 2011 οργανώνεται στο πλαίσιο της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία είναι το σήμα κατατεθέν της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν και οι επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. είναι 23, το σύνολο των ομιλούμενων γλωσσών της ηπείρου μας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών γλωσσών, ανέρχεται στις 60. Η παροχή πληροφορίας στους πολίτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους καταναλωτές και τους τουρίστες αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Κατά πόσο όμως είναι σε θέση οι επιχειρήσεις και οι φορείς δημόσιας διοίκησης να μεταφράσουν τον όγκο αυτόν σε 23 ή 60 γλώσσες; Για τις 23 γλώσσες υπάρχουν ήδη 506 ζεύγη γλωσσών (πηγής και στόχου), ενώ για τις 60 γλώσσες απαιτούνται 3540 ζεύγη. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να θυσιάσουμε τη γλωσσική μας ποικιλομορφία, πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε;

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αίρει τα σύνορα για τους ανθρώπους, τα αγαθά και το κεφάλαιο. Το Διαδίκτυο επιτρέπει την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και η ανθρώπινη γλώσσα είναι το κυριότερο μέσο για την αποθήκευση και την κοινή χρήση της γνώσης. Το Διαδίκτυο όμως περιλαμβάνει περιεχόμενο από σχεδόν όλες τις γλώσσες, και το μη αγγλικό περιεχόμενο αυξάνεται ταχύτατα. Μια πρόσφατη αναφορά της UNESCO για την πολυγλωσσία δηλώνει ότι οι γλώσσες είναι ένα ζωτικής σημασίας μέσο για την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι η πολιτική έκφραση, η εκπαίδευση και η συμμετοχή1. Ενεργοί πολίτες χρησιμοποιούν ήδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη ζωντανού διαλόγου με αντικείμενο επείγοντα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι οι αειφόρες πηγές ενέργειας, η μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος και η αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Ακόμη όμως και οι συζητήσεις αυτές είναι κατακερματισμένες λόγω των γλωσσικών συνόρων. Η επιτυχημένη ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρώπη πρέπει να διαπερνά τα γλωσσικά σύνορα.

Η Γλωσσική Τεχνολογία παρέχει τα μέσα που θα επιταχύνουν το άνοιγμα των γλωσσικών συνόρων. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η αυτόματη μετάφραση έχει σημειώσει πρόοδο. Η έρευνα και η ανάπτυξη προχωρούν όμως με αργό ρυθμό, ενώ για προφανείς οικονομικούς λόγους, επικεντρώνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες παρουσιάζουν μικρή εκπροσώπηση ως προς τους γλωσσικούς πόρους (δομημένες συλλογές ψηφιακών γλωσσικών δεδομένων γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά και κάθε μορφής ψηφιακής / ψηφιοποιημένης ανθρώπινης επικοινωνίας, καθώς και εργαλεία επεξεργασίας τους), ενώ κάποιες καθόλου.

Το META-FORUM 2011 θα παρουσιάσει τα ευρήματα 30 Λευκών Βίβλων, καθεμιά από τις οποίες διερευνά την κατάσταση της οικείας ευρωπαϊκής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή. Το συνέδριο συγκεντρώνει εκπροσώπους από κορυφαία ερευνητικά κέντρα, μικρές και μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας, μεταφραστικές υπηρεσίες και άλλους χρήστες γλωσσικής τεχνολογίας, γλωσσικές κοινότητες και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Το συνέδριο οργανώνεται από το ΜΕΤΑ-ΝΕΤ, ένα Δίκτυο Αριστείας που αποτελείται από 47 Ερευνητικά Κέντρα σε 31 χώρες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΜΕΤΑ-ΝΕΤ αναπτύσσει την «Τεχνολογική Σύμπραξη για την Πολύγλωσση Ευρώπη (“Multilingual Europe Technology Alliance”-ΜΕΤΑ)», συνασπίζοντας ερευνητές, παρόχους και χρήστες τεχνολογίας σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την έρευνα και την τεχνολογία. Εκπρόσωποι πλέον των 280 οργανισμών από 40 χώρες έχουν γίνει ήδη μέλη της Σύμπραξης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Zoran Stančič, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ε.Ε. για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα, διατυπώνει ξεκάθαρες προσδοκίες, αναφέροντας ότι η πρόσβαση στην πληροφορία σε όλες τις γλώσσες είναι αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών και την επίτευξη μιας άρτιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Επίσης, τονίζει πως η περαιτέρω ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη θα επιφέρει λύσεις που θα ωφελήσουν την Ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Αποτέλεσμα του εγχειρήματος του ΜΕΤΑ-ΝΕΤ να δημιουργήσει μια κοινότητα γύρω από ένα κοινό όραμα, μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού διαλόγου αλλά και της σύστασης ομάδων εμπειρογνωμόνων από εταιρίες και ερευνητικούς οργανισμούς, ήταν η συλλογή φιλόδοξων ιδεών και σχεδίων για τη μελλοντική έρευνα και τις εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας που θα αλλάξουν την καθημερινή και την επαγγελματική μας ζωή. Τα αποτελέσματα αυτά θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στη Βουδαπέστη. Το κοινό όραμα θα λειτουργήσει ως αφετηρία για μια στρατηγική ατζέντα για την έρευνα, μια πρώτη μορφή της οποίας θα συζητηθεί στο META-FORUM. Όπως εξήγησε ο συντονιστής του ΜΕΤΑ-ΝΕΤ, Hans Uszkoreit, «Είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε το μέλλον των ευρωπαϊκών γλωσσών και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα σε μια περιοχή κλειδί για την τεχνολογική ανάπτυξη, με το κατάλληλο όραμα, τους κατάλληλους φορείς και την κατάλληλη ατζέντα. Η αναγκαία δημόσια επένδυση είναι σε κάθε περίπτωση μέσα στο πλαίσιο του εφικτού».

Μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως οι Google, Microsoft, IBM and Nuance, έχουν ήδη επενδύσει ουσιαστικά στο χώρο αυτό. Εκατοντάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξειδικεύονται σε εφαρμογές και υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας. Η γλωσσική τεχνολογία ευνοεί τη συνεργασία, την εκμάθηση, το επιχειρείν και την κοινή συμμετοχή στη γνώση, πέρα από γλωσσικούς φραγμούς και ανεξάρτητα από τις υπολογιστικές δεξιότητες του καθενός.

Σήμερα, η γλωσσική τεχνολογία υποστηρίζει πολλές δραστηριότητες, όπως τη σύνταξη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και την αγορά εισιτηρίων. Η γλωσσική τεχνολογία συνδράμει στην αναζήτηση και τη μετάφραση ιστοσελίδων, στον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, τη λειτουργία κινητών συσκευών μέσω της χρήσης εκφωνούμενων εντολών, τη λήψη εξατομικευμένων συστάσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να μιλάμε σε υπολογιστικά προγράμματα και συσκευές, όπως τα πολυαναμενόμενα ρομπότ-βοηθούς. Η αναζήτηση πληροφορίας ή και βοήθειας από τα ψηφιακά συστήματα θα είναι τόσο απλή όσο και η ανθρώπινη επικοινωνία.

Στο META-FORUM, οι ομιλητές Thomas Hofmann από την Google Europe και Bran Boguraev από την IBM USA θα συζητήσουν για τις τεχνολογικές προόδους και τον σχεδιασμό των διεθνών επιχειρήσεων που εκπροσωπούν. Καταξιωμένοι ερευνητές θα αποκαλύψουν καινοτομίες και ιστορίες επιτυχίας της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Εκπρόσωποι χρηστών Γλωσσικής Τεχνολογίας, όπως είναι η μεταφραστική υπηρεσία της Ε.Ε., η Daimler Corporation και η Vodafone θα μιλήσουν για τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας και θα παρουσιάσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 θα απονεμηθεί το βραβείο του ΜΕΤΑ σε διαπρεπείς ερευνητικές δραστηριότητες, τεχνολογίες και υπηρεσίες για την πολύγλωσση Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ θα δοθούν διακρίσεις σε καινοτόμα πολύγλωσσα προϊόντα και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα με το συνέδριο θα πραγματοποιείται έκθεση με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, αλλά και ομάδων από ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Δύο χώρες με πολύγλωσσες κοινωνίες, η Ινδία με τις 19 «επίσημες» γλώσσες της και η Νότια Αφρική με 11 εθνικές γλώσσες, υλοποιούν συστηματικά έργα γλωσσικής τεχνολογίας. Τα έργα αυτά, μαζί με ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, θα εκπροσωπηθούν στο META-FORUM. Τα προβλήματα των πολύγλωσσων κοινωνιών και των ευρωπαϊκών γλωσσών με μικρή εκπροσώπηση σε γλωσσικούς πόρους, καθώς και οι στρατηγικές επίλυσής τους θα συγκριθούν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια δύο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Προαπαιτούμενο για τη δημιουργία επιτυχών εφαρμογών σε μια γλώσσα είναι μεγάλοι όγκοι γλωσσικών δεδομένων, όπως είναι τα κείμενα και οι καταγραφές προφορικού λόγου. Μια άλλη συνθήκη είναι, για κάθε γλώσσα, η ύπαρξη βασικής τεχνολογίας ανάλυσής της. Στο συνέδριο της Βουδαπέστης, το ΜΕΤΑ-ΝΕΤ θα δημοσιοποιήσει το META-SHARE, μια νέα υπηρεσία για την κοινή χρήση και συντήρηση γλωσσικών πόρων, η οποία θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την έρευνα και την ανάπτυξη. Πριν από τις Λευκές Βίβλους του META-NET δεν είχε καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών γλωσσών ως προς την τεχνολογική τους υποστήριξη. Τώρα, το ΜΕΤΑ-ΝΕΤ είναι σε θέση να δείξει τους λόγους για τους οποίους οι περισσότερες γλώσσες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και να εντοπίσει τις σημαντικότερες ελλείψεις.1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).