Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release

Jesu li europski jezici u opasnosti?

META-FORUM 2011 šalje mješavinu alarmantnih i optimističnih poruka

META-FORUM, koji će se održati u Budimpešti od 27. do 28. lipnja 2011., međunarodna je konferencija o razvijenim tehnologijama za višejezično europsko informacijsko društvo i jedan je od službenih događaja madžarskoga predsjedanja Europskom Unijom

Kulturna i jezična raznolikost znamen je europske integracije. Dok Europska Unija koristi 23 službena jezika, uzevši u obzir i regionalne jezike, na našem se kontinentu govori oko 60 različitih jezika. Količina obavijesti koje kolaju među građanima, poslovnim suradnicima, potrošačima i turistima raste sve bržim tempom. Hoće li poduzeća i tijela javne uprave biti u stanju prevesti tu golemu količinu teksta na 23 ili 60 jezika? Za sam 23 jezika broj mogućih prijevodnih parova između izvornih i ciljnih jezika jest 506, a kod 60 jezika taj broj parova raste već na 3540. Sasvim je izvjesno kako si ne možemo dopustiti žrtvovanje naše jezične raznolikosti. No, možemo li si priuštiti njezino održavanje?

Europska integracija znači uklanjanje granica za kretanje ljudi, roba i kapitala. Internet kao globalna mreža omogućuje slobodnu razmjenu obavijesti i ljudski je jezik još uvijek najvažniji medij za pohranu i razmjenu ljudskoga znanja, te predstavlja osnovno tkivo od koje se gradi WWW. Ipak, na WWW-u se mogu naći tekstovi na mnogim jezicima, a sadržaj pisan neengleskim jezicima raste brže nego ikoji drugi. Posljednje preostale granice, koje priječe slobodan protok ideja i misli, granice su naših jezika. Danas značajne regionalne tržišne mogućnosti ostaju neiskorištene zbog jezičnih prepreka. Nedavno UNESCO-ovo izvješće o višejezičnosti navodi kako su jezici temeljni medij za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava kao što su izražavanje političkoga stava, obrazovanje i sudjelovanje u društvu.1 Angažirani građani počeli su koristiti internetske društvene mreže za žive rasprave o bitnim društvenim pitanjima, kao što su osiguravanje održive energije, reforma financijskoga sustava ili sustava znanosti i visokoga obrazovanja, ili kako se nositi s demografskim promjenama; no ove su rasprave još uvijek razdijeljene jezičnim granicama. Uspješnu europsku e-demokraciju treba omogućiti nadilazeći postojeće jezične granice.

Očekuje se kako će jezične tehnologije omogućiti sredstva za prevladavanje tih jezičnih granica. Doista, u posljednjih je nekoliko godina strojno prevođenje znatno poboljšano. Ipak, istraživanje i razvoj još su uvijek prespori i rascjepkani, pa se naši jezični problemi još uvijek ne rješavaju na vrijeme. Zbog razvidnih gospodarskih razloga, većina istraživanja i razvoja mahom je usmjerena na engleski jezik. Zbog toga za većinu europskih jezika postoji ozbiljan nedostatak jezičnih resursa, a neki od njih su gotovo potpuno zanemareni. U tom smislu, naši jezici još uvijek nisu spremni za budućnost.

META-FORUM 2011 izvijestit će o nalazima za 30 jezika kroz tzv. Bijele knjige u kojima se daje stanje raznih europskih jezika u današnjem digitalnom dobu. Konferencija će okupiti predstavnike vrhunskih europskih istraživačkih centara, mala i velika tehnološka poduzeća; nositelje tehnologija za pospješivanje usluga prevođenja i drugih oblika uporabe jezičnih tehnologija; jezične zajednice i političke čimbenike odgovorne za stvaranje potpore istraživanjima i inovacijama na području jezičnih tehnologija.

Skup organizira META-NET, mreža izvrsnosti koja se sastoji od 47 istraživačkih centara iz 31 zemlje, a financijski ju podupire Europska komisija. META-NET je usmjeren na stvaranje "višejezičnoga europskoga tehnološkoga saveza" ujedinjavanjem istraživača i tehnologa, pružatelja i korisnika jezičnotehnoloških usluga u koordinirani zajednički europski istraživački i inovacijski program. Predstavnici više od 280 organizacija iz 40 zemalja već su pristupile ovome savezu.

U svom pozdravnom govoru, Zoran Stančič, zamjenik ravnatelja Opće uprave za informacijsko društvo i medije u Europskoj komisiji, formulirat će jasna očekivanja: "U Europskoj Uniji velikoj smo mjeri uklonili fizičke granice između zemalja, međutim, još uvijek su preostale mnoge druge granice, uključujući i one jezične. Pristup obavijestima na svim jezicima nuždan je uvjet za pospješivanje cirkulacije proizvoda i usluga, te kako bi se ubrzala uspostava cjelovitoga i jedinstvenoga digitalnog tržišta u Europi. Čvrsto vjerujem kako će Europa i dalje razvijati svoju vodeću ulogu u jezičnim tehnologijama i iznaći rješenja koja će koristiti europskome društvu i gospodarstvu u cjelini. Međutim, jedini način da se to postigne jest kombinirati napore i izgraditi snažno partnerstvo sa svim dionicima na ovom području. Mjesto jezičnih tehnologija u budućem europskom istraživačkom i inovacijskom krajoliku opet će ovisiti o sposobnosti ovoga istraživačkoga područja da govori, nastupa i djeluje jednoglasno."

Sudionici META-FORUM-a raspravljat će o viziji i početnim planovima za željeni tehnološki pomak. U tri vizijske skupine i putem javne rasprave preko WWW-a, stručnjaci iz više od 100 tvrtki i istraživačkih organizacija već su sastavili smionu viziju budućih istraživanja i viziju o snažnim jezičnotehnološkim aplikacijama koje će promijeniti naš svakodnevni rad i život. Te će vizije biti predstavljene i raspravljene na konferenciji u Budimpešti. Upravo će te zajedničke vizije poslužiti kao polazna točka za strateški istraživački plan, čiji će se polazni nacrt također raspraviti na META-FORUM-u. Kao što je objasnio koordinator META-NET-a profesor Hans Uszkoreit: "S pravom vizijom, čimbenicima i planom, možemo osigurati budućnost europskih jezika i konkurentnost europskoga industrijskoga sektora u ključnom području tehnološkoga razvoja. Javna potpora za takvo postignuće ne bi trebala biti opsežnija od troškova izgradnje 100 kilometara autoceste u nekoj novoj državi članici."

Planirana široka potpora ovim naporima ne samo da će poboljšati strojno prevođenje, nego će omogućiti i stvaranje tehnologija za mnoge druge primjene. Jezične su tehnologije danas općenito priznate kao jedno od ključnih područja rasta u informacijskim tehnologijama. Velike međunarodne korporacije kao što su Google, Microsoft, IBM i Nunace uložile su značajna sredstva u ovo područje. U Europi su se stotine malih i srednjih poduzeća specijalizirale za određene jezičnotehnološke aplikacije ili usluge. Jezične tehnologije omogućuju ljudima suradnju, učenje, obavljanje posla i razmjenu znanja preko jezičnih granica, a sve to neovisno o stupnju njihove računalne pismenosti.

Jezične su nam tehnologije već danas pomoć u svakodnevnim zadaćama kao što se pisanje e-pošte ili kupnja ulaznica. Već sad imamo izravne koristi od jezičnih tehnologija kad pretražujemo ili prevodimo WWW-stranice; kad koristimo pravopisne i gramatičke provjernike u programu za obradbu teksta; kad upravljamo s pomoću govornih naredaba našim auto-radijem ili mobilnim telefonom; kad dobivamo preporuke u on-line knjižarama ili slijedimo govorne naputke našega navigacijskoga uređaja. U bliskoj ćemo budućnosti, moći razgovarati s računalnim programima, kao i sa strojevima i kućanskim uređajima, uključujući i dugoiščekivane usluge robota koji će uskoro ući u naše domove i na radna mjesta. Gdje god se nalazili, kad nam bude potrebna kakva obavijest, jednostavno ćemo za nju pitati, a kad nam bude potrebna pomoć, otvoreno ćemo ju glasom zatražiti. Uklanjanje komunikacijskih prepreka između ljudi i tehnologije uskoro će stubokom promijenit naš svijet.

Na META-FORUM pozvani predavači Thomas Hofmann iz Googlea Europe i Bran Boguraev iz IBM-a SAD podnijet će izvješće o tehnološkom napretku i planovima u velikim međunarodnim korporacijama. Neki od glavnih europskih jezičnotehnoloških znanstvenika sažeto će prikazati trenutačno stanje stvari, objaviti nove istraživačke proboje i podočiti publici uspješne rezultate europskih istraživanja. Predstavnici velikih korisnika jezičnih tehnologija, kao što su usluge prevođenja – Europska komisija, korporacije Daimler i Vodafone – govorit će o prednostima jezićnotehnoloških aplikacija, a predstavit će i svoje potrebe za njima.

U utorak, 28. lipnja 2011 dodijelit će se META-NAGRADA za izvanredne rezultate u istraživanjima, tehnologiji i uslugama za europsko višejezično informacijsko društvo, a dodijelit će se i nekoliko META-PRIZNANJA za inovativne višejezične proizvode i usluge. Industrijska izložba, koja će se odvijati istodobno s glavnom konferencijom, predstavit će velika i mala poduzeća koja rade na području jezičnih tehnologija, kao i rezultate nedavnih istraživačkih projekata koje financira EU.

Dvije višejezične zemlje – Indija sa svojih 19 službenih jezika i Južna Afrike s 11 nacionalnih jezika – provode sustavne jezičnotehnološke istraživačke programe, a oni će biti predstavljeni na META-FORUM-u zajedno s EU i ostalim europskim nacionalnim istraživačkim programima. Na dva okrugla stola usporedit će se i raspraviti problemi i strateška rješenja za višejezična društva i europske jezike s nedovoljnim jezičnim resursima.

Prvi preduvjet za stvaranje uspješnih jezičnotehnoloških aplikacija su velike količine prikupljenih i interpretiranih podataka o jeziku kao što su digitalno zapisani tekstovi i/li digitalno snimljen govor. Drugi preduvjet je postojanje osnovnih jezičnotehnoloških alata za analizu tih podataka za svaki pojedini jezik. Na forumu u Budimpešti METANET će predstaviti novu platformu za pristupanje, razmjenu i održavanje jezičnih resursa pod nazivom METASHARE koja bi uvelike morala olakšati njihovo sastavljanje, istraživanje i razvoj. Samo postojanje ali i kvaliteta jezičnih resursa varira od jezika do jezika, ovisno o komercijalnoj relevantnosti pojedinoga jezika, o problemima koje neki jezik svojom strukturom predstavlja za računalnu obradbu, ali ovisno i o količini istraživanja do sada obavljenih za taj jezik. Prije META-NET-ovih Bijelih knjiga o jezicima, nije postojala tako sveobuhvatna ocjena stanja jezičnotehnološke podrške za europske jezike. Sada META-NET može egzaktno pokazati zašto se većina jezika suočavaja s ozbiljnim problemima i istodobno ukazati na najopasnije praznine u jezičnotehnološkim resursima, alatima i uslugama.

Glavna poruka META-FORUM-a 2011 jest: Premda su EU i njezine države članice već poduprle brojne pojedinačne istraživačke projekte, tehnološki se jaz između "velikih" i "malih" jezika i dalje nezadrživo širi. Do sada još uvijek nije pokrenuta koordinirana akcija dovoljno širokih europskih razmjera kako bi se stvorili nedostajući jezični resursi i tehnologije, kao i prijenos postojećih tehnoloških rješenja na većinu europskih jezika. Postoje jaki razlozi za hvatanje u koštac s ovim velikim izazovom uključujući i nastojanja Europske Unije, njezinih država-članica i industrije: visoko financijsko opterećenje po glavi stanovnika za manje jezične zajednice; potreban prijenos tehnologija između jezika; interoperabilnost jezičnih resursa, alata i usluga kao i činjenica da se jezične granice ponekad ne poklapaju s političkim granicama. Europa mora poduzeti mjere za prilagodbu svojih jezika za digitalno doba. Oni su dragocjena sastavnica naše kulturne baštine i kao takvi zaslužuju biti spremni za budućnost.1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).