Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-FORUM 2011 - Press Release


Valóban veszélyben Európa nyelvei?

A META-FORUM 2011 aggasztó és optimista üzenete

A Budapesten június 27–28-án megrendezésre kerülő META-FORUM a többnyelvű európai információs társadalmat segítő hathatós technológiákat bemutató nemzetközi konferencia, és egyben az európai uniós elnökség hivatalos rendezvénye

A kulturális és nyelvi sokszínűség az európai integráció védjegye. Míg az Európai Unió 23 hivatalos nyelvet használ, a regionális nyelveket is beleszámítva összesen mintegy 60 nyelvet beszélnek a kontinensen. Az állampolgároknak, üzleti partnereknek, fogyasztóknak és turistáknak nyújtott információ egyre nagyobb méreteket ölt. Vajon lesz-e kapacitása az üzleti szférának és a közigazgatásnak arra, hogy ezt a hatalmas mennyiségű szöveget 23 vagy 60 nyelvre lefordítsa? A 23 hivatalos nyelvre már rendelkezünk 506 forrás- és célnyelv párral, a 60 nyelvhez azonban ez a szám 3540-re nő. A nyelvi sokszínűségünket biztosan nem áldozhatjuk fel. De megengedhetjük-e magunknak annak fenntartását?

Az európai integráció eltünteti az emberek, árucikkek és tőke közti határokat. A globális internet szabad utat enged az információcserének, az emberi tudás tárolására és megosztására az emberi nyelv szolgál az egyetlen médiumként, ezzel a világháló szövetét képezve. Ám a világháló rengeteg nyelvből szövődik, és a nem angol tartalom rendkívül gyorsan növekszik. Már csak nyelvi határaink állnak az ötletek és gondolatok szabad áramlásának útjában. S a nyelvi korlátok miatt hatalmas regionális piaclehetőségek maradnak kihasználatlanul. Egy friss, többnyelvűségről szóló UNESCO beszámoló szerint a nyelvek az alapvető jogok, mint például a politikai önkifejezés, oktatás, vagy a társadalomban való részvétel fontos közvetítői.1 Az érdeklődő állampolgárok már hosszabb ideje élénk vitákat folytatnak az internetes fórumokon olyan sürgető társadalmi közügyekről, mint a fenntartható energia biztosítása, a pénzügyi rendszer reformja vagy a demográfiai változások kezelése; ám ezeket a beszélgetéseket még mindig nyelvi korlátok osztják meg. Egy sikeres európai internetes demokráciának át kell lépnie a nyelvi határokat.

A nyelvtechnológia segítségével legyőzhetjük a nyelvi határokat. Az elmúlt néhány évben a gépi fordítás hatalmas fejlődést mutatott, ám a kutatás és fejlesztés még mindig túl lassú és rosszul szervezett ahhoz, hogy időben orvosolni tudja a nyelvi problémákat. Az európai nyelvek többségének súlyos lemaradásai vannak a nyelvtechnológiai feldolgozottságot tekintve, és néhány nyelv szinte egyáltalán nem jelenik meg a nyelvtechnológiában. Ebben az értelemben nyelveink még nem jövőbiztosak.

A META-FORUM 2011 bemutatja 30 nyelv fehér könyvét, melyek mindegyike ismerteti egy európai nyelv helyzetét a digitális korban. A konferencia vezető európai kutatóközpontok, technológiával foglalkozó kis- és nagyvállalatok, fordítószolgáltatások és a nyelvtechnológia más felhasználóinak, nyelvközösségeknek valamint a kutatást és innovációt támogató döntéshozóknak találkozója.

A találkozót a META-NET szervezi, amely nem más, mint az Európai Közösség által alapított kiválósági hálózat 47 kutatóközponttal 31 országban. A META-NET hozta létre a Többnyelvű Európai Technológiai Szövetséget, mely egy nagy európai kutatási és innovációs törekvésben egyesíti a technológia kutatóit, biztosítóit és használóit. 40 ország több mint 280 képviselője csatlakozott már a szövetséghez.

Nyitóbeszédében Zoran Stančič, az Európai Közösség Információs Társadalom és Média főigazgató helyettese világos elvárásokat fogalmaz meg: „Az Európai Unióban nagymértékben eltöröltük az országok közötti határokat, de sok határ így is megmaradt, köztük a nyelvi határok. Az információ elérése minden nyelven szükséges feltétele annak, hogy növekedjen a termékek és szolgáltatások forgalma és minél hamarabb létrejöjjön a teljesen egységes digitális piac. Hiszek abban, hogy Európa tovább növelheti a nyelvtechnológiában betöltött vezető szerepét és olyan megoldásokat nyújthat, amelyek az európai társadalom és gazdaság javát szolgálják. Ám ezt csak egyetlen módon tudjuk elérni: ha egyesítjük erőinket és erős szövetséget hozunk létre minden érintett részvételével. A nyelvtechnológia a jövő európai kutatásában és innovációjában betöltött helye leginkább attól függ, hogy a piac résztvevői képesek-e egységes hangon megszólalni.”

A META-FORUM résztvevői megvitatják a kitűzött technológiai célokhoz készített előzetes terveket. Három víziócsoportban és egy publikus internetes fórumon több mint 100 cég szakértői és több kutatóközpont már számos tervet összegyűjtött a jövőbeli kutatásra vonatkozólag valamint olyan hatékony nyelvtechnológiai alkalmazások kidolgozására, amelyek megváltoztatják munkánkat és mindennapi életünket. Ezeket a jövőképeket mutatják be a budapesti konferencián. A közös ötletek képezik majd a stratégiai kutatási terv kiindulópontját, melyet szintén a META-FORUMON vázolnak majd fel. Ahogy Hans Uszkoreit, a META-NET koordinátora kifejtette: „A megfelelő tervekkel és résztvevőkkel biztosítani tudjuk az európai nyelvek jövőjét és az európai piaci szegmens versenyképességét a technológiai növekedés egyik központi területén. Egy ilyen vállalkozás közterhei pedig nem lennének nagyobbak, mint egy új tagállam 100 kilométer autópályájának ára.”

A tervezett nagyszabású törekvés nemcsak a gépi fordítás fejlesztését foglalja magába, hanem számos más alkalmazás technológiai fejlődését is segíti. A nyelvtechnológia az információs technológia egyik leggyorsabban növekvő területe. A nagy nemzetközi cégek, mint például a Google, a Microsoft, az IBM és a Nuance jelentős tőkét fektettek az ágazatba. Európában kis- és középvállalatok százai specializálódtak nyelvtechnológiai alkalmazásokra és szolgáltatásokra. A nyelvtechnológia lehetővé teszi az együttműködést, tanulást, üzletkötést és tudásmegosztást számítástechnikai tudástól és nyelvi határoktól függetlenül.

A nyelvtechnológia már ma is segíti mindennapi munkánkat, például az e-mail-írást és a jegyvásárlást. A nyelvtechnológia segít a weboldalak keresésében és lefordításában, a szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrzőjében, az autónk szórakoztató elektronikai rendszerében vagy a mobiltelefonunkban a hangos parancsok végrehajtásakor, az online könyvesbolt ajánlataiban vagy a mobil navigációs készülék tanácsait követve. A közeljövőben beszélhetünk majd a számítógépes programokkal csakúgy, mint a hamarosan otthonunkba és munkahelyünkre érkező, rég várt kiszolgáló robotokkal. Bárhol vagyunk, amikor csak információra van szükségünk, csak kérnünk kell; ha segítségre van szükségünk, csak ki kell mondanunk. Az emberek és technológia közti kommunikációs korlátok ledöntése meg fogja változtatni jövőnket.

A META-FÓRUM fő előadói, Thomas Hofmann a Google Europe-tól és Bran Boguraev az IBM USA-tól beszámolnak a technológiai előrelépésekről és nemzetközi nagyvállalatuk terveiről. Az európai nyelvtechnológia legnagyobb kutatói fogják bemutatni a fejlesztések jelenlegi helyzetét, az új áttöréseket és az európai kutatás legnagyobb sikereit. A nagy technológiai felhasználók, mint az Európai Közösség fordítószolgáltatása, a Daimler Corporation és a Vodafone képviselői elmondják, hogyan hasznosítják a nyelvtechnológia vívmányait, valamint bemutatják, milyen új alkalmazásokra van még szükségük.

2011. június 28-án kedden kerül átadásra a META-Díj, Európa többnyelvű társadalmáért folyó kiemelkedő kutatások, technológiák és szolgáltatások elismerése. Emellett számos elismerő META-SEAL is kiosztásra kerül az innovatív többnyelvű termékek és szolgáltatások között. A konferenciával párhuzamosan fut egy kiállítás, melynek keretében a nyelvtechnológia területén dolgozó kis- és nagyvállalatok legújabb K+F eredményeibe és az EU által támogatott projektjeibe nyerhetünk bepillantást prezentációkon és demonstrációkon keresztül.

Két, többnyelvű társadalommal bíró ország – India, ahol 19 hivatalos nyelv van, és Dél-Afrika, ahol 11 hivatalos nyelv van – indított szisztematikus nyelvtechnológiai programot. A META-FORUM keretében e programok mellett megismerkedhetünk az EU-s és nemzeti kutatási programokkal is. A többnyelvű társadalmak és a nyelvtechnológiai forrásokkal kevésbé rendelkező nyelvek problémáit és az ezekhez kapcsolódó megoldási stratégiákat két panel-megbeszélés keretében hasonlítják össze és vitatják meg.

Egy nyelv számára a sikeres alkalmazások létrejöttének előfeltétele a nagyszámú gyűjtött és feldolgozott nyelvi adat, például szövegek és hangfelvételek formájában. Emellett még szükség van egy alapvető nyelvi elemző technológiára minden nyelven. A budapesti fórumon a META-NET bemutatja források megosztását és fenntartását támogató új szolgáltatását, a META-SHARE-t, amely jelentős segítséget nyújt majd a kutatásban és fejlesztésben. A nyelvi források mennyisége és minősége nyelvenként eltérő, attól függően, hogy milyen szerepet tölt be az adott nyelv a kereskedelemben, milyen problémákat vet fel a nyelv az automata feldolgozásban és mennyi kutatást áldoznak az adott nyelvre. A META-NET fehér könyvei előtt senki sem értékelte Európa nyelveit a technológiai támogatás szempontjából. Most a META-NET bemutatja, miért állnak súlyos problémák a legtöbb nyelv előtt, és pontosan meghatározza a legfenyegetőbb hiányosságokat.

A META-FORUM 2011 fő üzenete: Bár az EU és tagországai már számos egyéni kutatási projektet támogattak, a „nagy” és „kis” nyelvek közti technológiai szakadék egyre növekszik. Európában mindeddig nem történtek lépések a hiányzó források és technológiák megalkotására, illetve a nyelvek többségében a technológiai transzferre. Fontos motivációs tényezők állnak annak hátterében, hogy ezt a hatalmas kihívást az EU keretében, a tagországokkal és azok iparával közösen próbáljuk legyőzni: a kis nyelvi közösségek egy főre jutó anyagi terhei; a nyelvek közti technológiai transzfer igénye; a források, eszközök és szolgáltatások közös felhasználhatósága; és az a tény, hogy a nyelvi határok nem egyeznek meg a politikai határokkal. Európának lépéseket kell tennie azért, hogy nyelveit felkészítse a digitális korra. A nyelvek kulturális örökségünk értékes részét képezik, ezért megérdemlik, hogy jövőállóvá tegyük őket.1 UNESCO Director-General, Intersectoral mid-term strategy on languages and multilingualism, Paris, 2007 (http://unesdoc.unesco.org/image/0015/001503/150335e.pdf).