Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Какво е META-NET?

META-NET е мрежа за върхови постижения, която обединява 60 изследователски центъра от 34 страни, водени от общата цел за изграждане на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество.
META-NET е създател на многоезиковия европейски технологичен алианс META.