Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET

META-NET je síť excelence, která zahrnuje 60 výzkumných ústavů ze 34 zemí a zaměřuje se na budování technologických základů mnohojazyčné evropské informační společnosti.
META-NET vytváří META, Mnohojazyčnou Evropskou Technologickou Alianci.

 

teaser-cs.png