Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Introducing META-NET

META-NET, et Network of Excellence som består af 60 forskningscentre i 34 lande, bygger det teknologiske fundament for et flersprogligt europæisk informationssamfund.

META-NET opbygger META, the Multilingual Europe Technology Alliance.