Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Introducing META-NET

META-NET, Sieć Doskonałości skupiająca 60 ośrodków badawczych z 34 krajów, stawia sobie za cel stworzenie technologicznych fundamentów wielojęzycznego społeczeństwa informacyjnego Europy.
META-NET tworzy Technologiczne Konsorcjum Wielojęzycznej Europy (META).