Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

O META-NET-e

Sieť excelentnosti META-NET pozostáva zo 60 výskumných centier z 34 krajín. META-NET buduje technologické základy multilingválnej európskej informačnej spoločnosti. META-NET buduje Multilingválnu európsku technologickú alianciu META.