Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Introduktion till META-NET

META-NET, är ett spetsforskningsnätverk som består av 60 forskningscentra i 34 europeiska länder,
och som bygger de teknologiska grundvalarna för ett flerspråkigt europeiskt informationssamhälle.
META-NET är den drivande kraften i META (Multilingual Europe Technology Alliance).