Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Jälki

META-NET on Euroopan komission 7. puiteohjelman kanssaperustama T4ME-sopimuksen myötä (määrärahanumero 249119).

  • Logot ja grafiikka: Cornelia Franck (vor acht)

Yksityisyys

Tämä verkkosivusto hyödyntää Google Inc.:in ("Googlen") tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua Google Analyticsiä. Palvelu käyttää "cookieita", tietokoneelle asennettuja tekstitiedostoja, mahdollistakseen verkkosivuston käytön analysoinnin. Cookien sivuston käytöstä keräämä tieto siirretään ja varastoidaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin.

Mikäli IP-anonymisaatio on käytössä verkkosivustolla, käyttäjän IP-osoite katkaistaan Euroopan unionin jäsenmaiden alueella, tai muiden Euroopan talousaluesopimuksen osapuolten alueella. Vain poikkeustapauksissa kokonainen IP-osoite siirretään ensin Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja katkaistaan vasta siellä. IP-anonymisaatio on käytössä tällä verkkosivustolla.

Google käyttää kerättyä tietoa sivuston operaattorin puolesta pyrkimyksenään sivuston käytön arviointi. Se kokoaa raportteja käytöstä operaattorille ja tarjoaa muita, sivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita.

IP-osoitetta, jonka selain välittää Google Analyticsille, ei yhdistetä mihinkään muuhun Googlen keräämään tietoon. Cookieiden käytön voi kieltää muuttamalla selaimen niitä koskevia asetuksia, kannattaa kuitenkin huomioida että se saattaa vähentää sivuston käytettävyyttä. Google Analyticsin tulevan seurannan voi myös estää lataamalla ja asentamalla Google Analytics Opt-out -selainlisäosan selaimelle: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ottaen huomioon verkkotilastotyökaluja koskevan keskustelun, haluamme mainita että verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä lisäosa "_anonymizeIp()" päällä. Siksi IP-osoitteita käsitellään lyhennetyissä muodoissa mikä estää käyttödatan yhdistämisen alkuperäiseen käyttäjään.