Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Imprint

Projekt META-NET je podporený Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu Európskej komisie na základe zmluvy T4ME (grantová dohoda č. 249119).

Ochrana údajov

Táto stránka používa službu Google Analytics, analytickú službu spoločnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies – súbory v počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať prístupy k stránkam. Informácie o používaní stránok získané prostredníctvom cookies sa prenášajú a ukladajú na serveroch Googlu v USA.

V prípade, že je na týchto webových stránkach aktivovaná IP anonymizácia, vaša IP adresa sa skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskeho hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa poskytne serveru Googlu a skráti sa až tam. IP anonymizácia je na týchto stránkach aktívna.

Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tohto webu na účely vyhodnocovania používania webovej stránky a vytvárania správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov internetových stránok a pre účely poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu

IP adresa, ktorú váš prehliadač sprostredkováva v rámci služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi inými údajmi držanými Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, vezmite ale na vedomie, že ak to urobíte, nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu. Môžete tiež odmietnuť sledovanie cez Google Analytics stiahnutím a inštaláciou doplnku Google Analytics Opt-out pre váš webový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Prihliadnuc k diskusii o používaní webových štatistických nástrojov by sme chceli zdôrazniť, že táto stránka používa Google Analytics so zapnutým „_anonymizeIp()“. Preto sa IP adresa použije v skrátenom tvare, čo zabráni prepojeniu údajov o používaní stránky s konkrétnym (po)užívateľom.