Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Fakta

META-NET är ett projekt som utförs med finansiering från EU:s sjunde ramprogram, inom projekten T4ME (avtal 249 119).

Integritet

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i din dator, som ett hjälpmedel för att kunna analysera hur webbplatsen används. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Om IP-avidentifiering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress trunkeras inom det Europeiska Samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en Google-server i USA och bli trunkerad där. IP-avidentifiering är aktiverad på denna webbplats.

Google kommer att använda den genererade informationen på uppdrag av denna webbplats administratörer för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla administratörerna detta och andra tjänster kopplade till aktiviteter på webbsidan och internetanvändning.

Den IP-adress som din webbläsare anger inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas till annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar, men observera att du då inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också välja att fortsättningsvis inte bli spårad av Google Analytics genom att hämta och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on till din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Med tanke på debatten om användning av verktyg för web-statistik vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()" påslaget. Därför behandlas IP-adresser i en förkortad form vilket hindrar att användningsdata kan kopplas till en specifik användare.