Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

За направление МЕТА-ИЗСЛЕДВАНЕ

META-SHARE-Logo.png

 

В рамките на направлението МЕТА-ИЗСЛЕДВАНЕ се разработват иновативни приложения за машинен превод, който да свързва близки технологични сектори. Работата в тази насока се разпределя в четири работни пакета със следните задачи: внедряване на семантичните технологии в приложенията за машинен превод; оптимизация на разделението на задачите в хибридните приложения за машинен превод; използване на контекст за оптимизиране на превода; подготовка на основата за машинния превод. Работата по четирите пакета е в ход и освен базисни изследвания включва още приложение на прототипите, подготовка на пакети с емпирични данни за тестване и оценка на подходите и програмите и организация на вътрешни семинари.