Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Přehled

META-SHARE-Logo.png

 

V sekci META-RESEARCH se provádí inovativní výzkum strojového překladu, který zasahuje do spřízněných technologických oborů. K tomu účelu je sekce META-RESEARCH rozčleněna do čtyř pracovních balíčků. Ty se zabývají širším využitím sémantiky ve strojovém překladu, optimalizací dělby práce v hybridním strojovém překladu, využitím kontextu pro překlad a přípravou báze pro strojový překlad. Práce ve všech čtyřech balíčcích již byla zahájena a zahrnuje, mimo jiné, implementaci prototypů, přípravu empirických datasetů pro účely evaluace a také organizaci interních workshopů.