Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Ülevaade

META-SHARE-Logo.png

 

META-RESEARCH uurib innovatiivse masintõlke võimalusi, mis ühendaks seotud tehnoloogiavaldkonnad. METARESEARCH koosneb neljast tööpaketist, mis tegelevad rohkema semantilise info lisamisega masintõlkesse, tööjaotuse optimiseerimisega hübriidmasintõlkes, konteksti kasutamisega tõlkimisel ja masintõlke aluste loomisega.   Töö kõigis töörühmades on alanud ja see sisaldab muuhulgas ka prototüüpversioonide loomist, empiiriliste andmete ettevalmistamist evalveerimiseks ja tööpajade organiseerimist.