Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Yleiskatsaus

META-SHARE-Logo.png

 

META-RESEARCH panostaa innovatiiviseen konekäännöksen tutkimukseen, jossa rakennetaan yhteyksiä lähialojen teknologiaratkaisuihin. Tutkimusosiot META-RESEARCH -hankkeen sisällä on jaettu tavoitetta tukeviin neljään työpakettiin. Niiden puitteissa keskitytään tuomaan konekääntämiseen lisää tietoa merkityksestä, optimoimaan työnjakoa hybridien konekäännössovellusten sisällä, hyödyntämään kontekstia käännöksen tuottamisessa ja  tuottamaan konekäännökseen soveltuvan alustan. Kaikkien neljän työpaketin osalta työ on jo aloitettu sisältäen käytännössä muun muassa prototyyppien tuottamista, empiiriseen tietoon perustuvan aineiston tuottamista evaluointia varten sekä sisäisten työpajojen järjestämistä.