Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Oversikt

META-SHARE-Logo.png

 

Innenfor rammeverket META-RESEARCH utføres det nyskapende forskning på maskinoversettelse, som bygger broer til tilgrensende teknologifelt. For å nå dette målet er META-RESEARCHs forskning delt inn i fire arbeidspakker. Disse skal styrke semantikken i maskinoversettelse, optimalisere arbeidsdelingen i hybrid maskinoversettelse, utnytte kontekst for oversettelse, og forberede en base for maskinoversettelse. Arbeid på alle arbeidspakkene er i gang og omfatter blant annet implementering av protoyper, forberedelse av empiriske datasett for evalueringsformål og organisering av interne arbeidsseminarer.