Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Informacje ogólne

META-SHARE-Logo.png

 

W META-RESEARCH prowadzone są badania nad tłumaczeniem maszynowym obejmujące pokrewne dziedziny technologii. W tym celu zadania badawcze podzielone zostały na cztery obszary: uwzględnienie w większym stopniu semantyki w procesie tłumaczenia maszynowego, optymalizację podziału pracy w mieszanym tłumaczeniu maszynowym, wykorzystanie informacji kontekstowych oraz przygotowanie podstaw dla tłumaczenia maszynowego. Trwające już działania w powyższych obszarach obejmują, między innymi, implementację prototypów, przygotowanie empiryczych pakietów danych dla celów ewaluacji oraz organizację wewnętrznych warsztatów.