Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Privire de ansamblu

image_preview.jpg

În META-CERCETARE (META-RESEARCH), au loc cercetări inovative în domeniul Traducerii Automate care construiesc punţi de comunicare între domenii tehnologice învecinate. În acest scop, META-RESEARCH constă în muncă de cercetare structurată în patru pachete de lucru. Acestea sunt dedicate incorporării de mai multă semantică în Traducerea Automată, optimizării diviziunii muncii în Traducerea Automată hibridă, exploatării contextului în vederea traducerii şi pregătii unei fundaţii pentru lucrul în Traducerea Automată. Munca în toate aceste pachete a început deja şi include, printre altele, implementarea de prototipuri, pregătirea datelor empirice în scopul evaluării şi organizarea de ateliere interne.