Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Prehľad

META-SHARE-Logo.png

 

V META-RESEARCH sa vykonáva výskum v oblasti strojového prekladu, ktorý vychádza v ústrety príbuzným technologickým odvetviam. META-RESEARCH preto pozostáva z výskumnej práce v rámci štyroch pracovných balíkov. Tie sa zaoberajú tým, aby sa do strojového prekladu vnieslo viac sémantiky, aby sa optimalizovalo rozdelenia práce v hybridnom strojovom preklade, využil kontext pre preklad a pre prípravu bázy pre strojový preklad. Práca vo všetkých štyroch balíkoch začala a zahŕňa okrem iného tiež implementáciu prototypov, prípravu empirických dátových balíkov na evaluačné účely a organizáciu interných seminárov.