Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Преглед МЕТА-ИСТРАЖИВАЊА

 

META-SHARE-Logo.png

 

 

У оквиру МЕТА-ИСТРАЖИВАЊА одвија се иновационо истраживање аутоматског превођења којим се граде мостови ка сродним технолошким областима. Због тога се истраживачки рад у оквиру МЕТА-ИСТРАЖИВАЊА одвија у четири радна пакета кроз које се:
  • уноси више семантичког знања у аутоматско превођење,

  • оптимизује се расподела посла у хибридном аутоматском превођењу,

  • користи се контекст речи у превођењу и

  • припрема основа за аутоматско превођење.

Рад у оквиру сва четири пакета је започет и укључује, поред осталог, имплементацију прототипова, припрему емпиријских скупова података за потребе евалуације и организацију интерних  радионица (workshops).