Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Översikt

META-SHARE-Logo.png

 

Inom META-RESEARCH bedrivs innovativ forskning om maskinöversättning, forsking som ska skapa möjligheter för samarbete med närliggande teknologiska områden. För att uppnå detta har META-RESEARCH forskning inom fyra olika områden. Dessa handlar om att föra in mer semantik i maskinöversättning, att optimera arbetsfördelningen i hybridmaskinöversättning, att utnyttja kontext i översättning, samt att förbereda en grund för maskinöversättning. Arbetet har påbörjats inom alla fyra områden och inkluderar, bland annat, implementering av prototyper, iordningställande av empiriska data för utvärdering och arrangerande av interna workshops.