Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Architektúra

A META-SHARE célja, hogy kiépítse egy hálózatba foglalt repozitórium (gyűjtemény) infrastruktúráját, amelyre minta a nyelvi források átfogó gyűjteményére tekinthetünk. A META-SHARE teljes architektúráját a következő ábra segít áttekinteni:

 

META-SHARE Architecutre

 

Az architektúra alkotóelemei

Minden egyes META-SHARE repozitórium, amelyek a teljes META-SHARE hálózatot alkotják, tartalmaz:

  • Egy helyi repozitóriumot, amely a META-SHARE sémája alapján tartalmazza a működtető forrásait (resource) és eszközeit (tool), valamint azok metaadatait,
  • Egy META-SHARE gyűjteményt, amely tartalmazza a hálózatba kapcsolt repozitóriumok összes metaadatát (a repozitóriumokban tárolt metaadatokat).

A META-SHARE tagok kötelesek követni a META-SHARE által felállított metaadat sémát, exportálni a metaadataikat és engedélyezni a bennük történő, OAI-PMH szabvány szerinti keresést, gyűjtést. A META-SHARE MoU által deklarált jogok és kötelezettségek betartása mellett használhatják az összes szolgáltatást, többek között az nyelvi források közti keresést, azokhoz való hozzáférést, letöltést stb.

Azok a (külső) gyűjtemények, amelyek elérhetővé teszik katalógusaikat a META-SHARE számára, de nem kívánják követni a META-SHARE minőségi vagy tartalmi specifikációit, a META-SHARE társult tagjaiként (Associate members) kapcsolódnak a META-SHARE-hez, elfogadva az alábbi kötelezettségeket:

a) elérhetővé teszik metaadatsémájukat a META-SHARE metaadatsémája számára, azok egyeztetése céljából,

b) META-SHARE metaadatséma formátumába teszik exportálhatóvá metaadataikat,

c) engedélyezik a bennük történő gyűjtést.

A META-SHARE a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • felhasználói regisztráció és hitelesítés;
  • forrás/eszköz leírása és feltöltése;
  • böngészés, keresés és letöltés;
  • nyelvi forrás validálása, gondozása és kiértékelése;
  • nyelvi forrás archiválása, verziókövetése és megőrzése;
  • statisztikák, beszámolók, ajánlások;
  • hozzáférés, terjesztés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, például szerzői jog és jogtisztaság;
  • számlázás és fizetés.