Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE Szándéknyilatkozat

A META-SHARE Szándéknyilatkozat célja a META-SHARE hálózat tagjait érintő, a nyelvi források megosztását és cseréjét érintő kötelezettségek és jogok szabályozása. Mindezt a META-SHARE Kartában lefektetett alapelvekre helyezi. A META-SHARE Szándéknyilatkozat meghatározza META-SHARE tagjait érintő alapelveket, iránymutatást és működésük szabályait. A A META-SHARE Szándéknyilatkozathoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumok lesznek elérhetők:

  • Szolgáltatásszint-megállapodás;
  • a nyelvi erőforrások elkészítéséhez szükséges ajánlások és standardok (Recommendations on standards to use for LR production);
  • META-SHARE metaadat-specifikációk.