Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Det forskelligartede landskab af enorme mængder af digitale og digitaliserede ressourcesamlinger (publikationer, multimedie-filer, værktøjer, tjenester og applikationer) har drastisk ændret kravene til offentliggørelse, arkivering og langsigtet vedligeholdelse. Digitale arkiver leverer infrastrukturen til at beskrive og dokumentere, lagre, bevare, og offentliggøre disse oplysninger på en åben, brugervenlig og pålidelig måde. Digitale arkiver udgør på mange måder også en videreudvikling af digitale biblioteker i retning mod åben adgang, avancerede søgefunktioner og store distribuerede arkitekturer.

META-SHARE har som mål at udvikle en sådan åben, distribueret og sikker infrastruktur med indbyrdes kompatible ressourcer inden for det sprogteknologiske felt. Åben da infrastrukturens ressourcesamling hele tiden skal udvikles og udvides med både gratis og betalingskrævende ressourcer og tjenester, distribueret, fordi den kommer til at bestå af netværksbaserede arkiver / datacentre tilgængelige via fælles grænseflader , sikker da infrastrukturen vil garantere juridisk forsvarlig styring, overholdelse af lovkrav og sikker adgang til ressourcernes licensløsninger og med indbyrdes kompatible ressourcer fordi ressourcerne vil overholde de relevante standarder.

META-SHARE vil:

 • stille kvalitetsdokumenterede sprogressourcer og tilhørende metadata til rådighed
 • sikre at sprogressourcer og metadata forvaltes, bevares og vedligeholdes på forsvarlig vis,
 • udbyde visse tjenester til alle META-SHARE-medlemmer og -brugere,
 • fremme brugen af ​​ fælles standarder for at sikre kompatibilitet mellem sprogressourcerne,
 • give tilknyttede tredjeparter lov til at distribuere deres sprogressourcer over META-SHARE-netværket,
 • give potentielle brugere af sprogressourcer lov til at erhverve ønskede sprogressourcer nemt, lovligt og sikkert.

META-SHARE tager bl.a. sigte på følgende ressourcer og teknologier , i prioriteret rækkefølge:

 • sproglige data, såsom skrift - og talesprogskorpora,
 • sprogrelaterede data, herunder andre medier og modaliteter, hvor skrift- og talesprog spiller en vigtig rolle,
 • sprogbehandlings- og annoteringsværktøjer og teknologier,
 • tjenester som bygger på sprogbehandlingsværktøjer og -teknologier,
 • evalueringsværktøjer, -metrikker og -protokoller samt tjenester til vurdering og evaluering,
 • service workflows ved at kombinere forskellige kompatible tjenester.

META-SHARE s mål er at blive en nyttig infrastruktur for udbydere og brugere af sproglige ressourcer og teknologier såvel som leverandører, professionelle sprogfolk (oversættere, tolke, lokaliseringseksperter), nationale og internationale datacentre og arkiver, og nationale og internationale politiske beslutningstagere og andre af feltets finansieringskilder.

META-SHARE vil være en frit tilgængelig ressourcesamling, der bygger på distribuerede netværksbaserede arkiver tilgængelige via fælles grænseflader og som har et bredt bagland af brugere og udviklere. Brugere (forbrugere, leverandører eller ressourceindsamlere) vil have individuelle sign-on-konti, og vil kunne få adgang til alt i netværkets arkiv.

Sproglige ressourcer og tilhørende metadata vil ligge i medlemmernes arkiver. Kun metadata vil blive eksporteret, dels så andre brugere kan fremsøge disse data, dels så de kan indgå i netværkets arkiv over alle sprogressourcers metadata. Software til opbygning af ens eget arkiv vil blive stillet til rådighed af META-SHARE gratis.

I META-SHARE er de ønskede sprogressourcer blot et par klik væk.