Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Vrlo raznolik i raznorodan krajolik ogromnih količina digitalnih i digitaliziranih zbirki jezičnih resursa (publikacije, skupovi podataka, multimedijske datoteke, alati za obradbu, usluge i aplikacije) iz temelja je promijenio načine njihova objavljivanja, arhiviranja, otkrivanja i dugoročnoga održavanja. Digitalni repozitoriji osiguravaju infrastrukturu za opisivanje i dokumentiranje, spremanje, čuvanje i javni pristup  informacijama na otvoren, korisnički prilagodljiv i pouzdanih način. Ovakvi repozitoriji predstavljaju evoluciju paradigme digitalnih knjižnica prema otvorenome pristupu, naprednim mogućnostima pretrage i distribuirane arhitekture velikih razmjera.

Cilj META-SHARE-a jest pružiti takvu otvorenu, distribuiranu, sigurnu i interoperabilnu infrastrukturu za područje jezičnih tehnologija. Ona je otvorena, jer je zamišljena kao stalnorazvijajuća infrastruktura, skalabilna baza resursa, uključujući slobodno dostupne, kao i resurse/usluge bez naplate; distribuirana, jer će biti sastavljena od umreženih repozitorija/podatkovnih centara dostupnih putem jedinstvenoga sučelja; interoperabilna, jer će resursi biti usklađeni sa standardima pokušavajući prevladati razlike u formatima, terminologiji i semantici; sigurna, jer će jamčiti pravno regulirano upravljanje, pravnu usklađenost i siguran pristup licenciranim resursima.

META-SHARE izgrađuje višeslojnu infrastrukturu koja će:

 • učiniti mrežno dostupnima dobro dokumentirane jezične resurse i pripadne metapodatke;
 • osigurati da se s tim jezičnim resursima i metapodatcima pravilno upravlja, da ih se čuva i održava;
 • omogućiti niz usluga svim članovima META-SHARE-a i ostalim korisnicima;
 • promicati uporabu široko prihvaćenih normi za izgradnju jezičnih resursa osiguravajući njihovu najveću moguću interoperabilnost;
 • dopustiti pridruženim trećim stranama da učine svoje jezične resurse dostupnima putem platforme META-SHARE;
 • omogućiti potencijalnim korisnicima jezičnih resursa da jednostavno i pravno sigurno rabe zatražene jezične resurse za svoje potrebe.

Ciljani META-SHARE jezični resursi i tehnologije uključuju (prema prioritetu):

 • jezične podatke kao što su pisani i govoreni korpusi;
 • podatci povezani s jezikom, uključujući i/li pridružujući ostale medije i načine komunikacije gdje pisani ili govoreni prirodni jezik igra bitnu ulogu;
 • alati za obradbu jezika i pripadajuće tehnologije;
 • usluge koje rabe alate za obradbu jezika i pripadajuće tehnologije;
 • alati za vrjednovanje, mjerenje i protokole, usluge koje se bave procjenom i vrjednovanjem;
 • uslužni procesi koji se ostvaruju kombiniranjem interoperabilnih servisa.

META-SHARE se kani pretvoriti u korisnu infrastrukturu za isporučitelje i korisnike jezičnih resursa i tehnologija, kao i za integratore/prodavače JT-a, jezične profesionalce (prevoditelje, tumače, stručnjake za lokalizaciju), nacionalna i međunarodna podatkovna središta i repozitorije jezičnih resursa i tehnologija, nacionalne i međunarodne političare na području JT-a, kao i ostale financijere i sponzore jezičnih resursa i tehnologija.

META-SHARE će biti slobodno dostupna platforma, koju će podržavati značajna zajednica korisnika i razvijatelja, temeljena na distribuiranim mrežno dostupnim podatkovnim repozitorijima s jedinstvenim sučeljem. Korisnici (potrošači, isporučitelji i posrednici) će imati jedinstven korisnički račun i bit će im omogućen pristup svim resursima unutar platforme.

Jezični resursi i pripadajući metapodatci bit će pohranjeni u repozitorijima članova META-SHARE-a. Metapodatci će biti dostupni samo za prikupljanje i popunjavanje glavnoga inventara META-SHARE-a, pa će u njemu biti pohranjeni svi metapodatci o svim jezičnim resursima dostupnima preko META-SHARE platforme. Softver za izgradnju vlastitoga repozitorija također će biti besplatno dostupan putem META-SHARE platforme svakome članu.

Jezični resursi su kroz META-SHARE dostupni sa svega nekoliko klikova.