Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Het zeer diverse en heterogene landschap van enorme hoeveelheden digitale en gedigitaliseerde collecties van resources (publicaties, datasets, multimedia files, processing tools, services en applicaties) heeft de vereisten voor de publicatie, archivering, ontsluiting, en lange-termijnbewaring drastisch gewijzigd. Digitale repositories leveren de infrastructuur voor beschrijving en documentatie, opslag en bewaring, en de publieke openbaarmaking van deze informatie op een open, gebruikersvriendelijke, en vertrouwde manier. Repositories representeren een evolutie van het paradigma van de digitale bibliotheken naar Open Access, geavanceerde zoekmogelijkheden en grootschalige gedistribueerde architecturen.

META-SHARE beoogt een dergelijke open, gedistribueerde, veilige en interoperabele infrastructuur aan te beiden voor het domein van de TaalTechnologie. Open, aangezien de infrastructuur opgevat wordt als een zich voortdurend ontwikkelende, schaalbare resource bank met vrije en betaalde resources en diensten; gedistribueerd omdat het zal bestaan uit repositories en data centers in een netwerk die toegankelijk zijn via gemeenschappelijke interfaces; interoperabel, omdat de resource bank zich zal conformeren aan standaarden, en daarbij probeert verschillen in formaat, terminologie en betekenis; veilig, aangezien het juridisch deugdelijk bestuur, en veilige toegang zal garanderen op te licensiëren resources, en zal voldoen aan juridische eisen.

META-SHARE bouwt en infrastructuur met meerdere lagen die:

 • Hoge kwaliteit gedocumenteerde LRs en gerelateerde metadata over het netwerk beschikbaar zal maken,
 • Verzekert dat dergelijke LR en metadata op de juiste wijze beheerd, bewaard en onderhouden worden,
 • Een verzameling diensten zal leveren aan alle META-SHARE leden en gebruikers,
 • Het gebruik van breed geaccepteerde standaarden voor het bouwen van LRs zal promoten en daarmee de maximaal mogelijke interoperabiliteit van LRs zal verzekeren,
 • De geassocieerde derde partijen zal toestaan hun LRs te exporteren over het META-SHARE netwerk,
 • Het potentiële gebruikers van de LRs zal toestaan om de voor hun eigen doeleinden bestelde LRs te verkrijgen.

De resources en technologieën waar META-SHARE op mikt, omvatten, in volgorde van prioriteit:

 • Taaldata, zoals geschreven en gesproken corpora,
 • Taalgerelateerde data, die andere media en modaliteiten bevatten of daar aan geassocieerd zijn, waar gesproken en geschreven natuurlijke taal een belangrijke rol in speelt,
 • Tools en technologieën voor het verwerken van taal en voor annotatie,
 • Diensten via het gebruik van taalverwerkende tools en technologieën,
 • Evaluatie tools, -metrieke, en -protocollen, diensten die zich bezighouden met beoordeling en evaluatie,
 • Workflows van diensten door het combineren en orkestreren van interoperabele diensten.

META-SHARE beoogt een bruikbare infrastructuur te worden voor aanbieders en gebruikers van LRs en taaltechnologieën, evenals voor LT integrators/verkopers, taalprofessionals (vertalers, tolken, lokalisatie experts), nationale en internationale data centra en repositories van LRs en technologieën, en nationale en internationale beleidsmakers op het gebied van taaltechnologie en andere LR & taaltechnologie financiers en sponsors.

META-SHARE zal een vrijelijk beschikbare faciliteit worden, ondersteund dor een grote gebruikers- en ontwikkelaarsgemeenschap, gebaseerd op gedistribueerde repositories in een netwerk die toegankelijk zijn via gemeenschappelijke interfaces. Gebruikers (consumenten, aanbieders of aggregatoren) zullen een ‘single sign-on account’ hebben en zullen toegang krijgen tot alles binnen het netwerk van repositories.

Language resources en bijbehorende metadata zullen gelokaliseerd zijn in de repositories van de leden. Alleen metadata worden geëxporteerd om beschikbaar te zijn voor harvesting en om de netwerkinventaris te vullen die op metadata gebaseerde beschrijvingen van alle LRs in het netwerk zal bevatten.  Software voor het bouwen van je eigen repository zal via META-SHARE zelf gratis beschikbaar gemaakt worden.

In META-SHARE zijn de gewenste LRs slechts een paar klikken weg.