Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Det mangfoldige og heterogene landskapet av svære mengder digitale og digitaliserte ressurssamlinger (publikasjoner, datasett, multimediafiler, prossesseringsverktøy, tjenester og applikasjoner) har ført til en dramatisk endring i kravene til publisering, arkivering, søk og langsiktig vedlikehold. Digitale lagringsplasser er en form for infrastruktur for beskrivelse og dokumentasjon, oppbevaring, bevaring og tilgjengeliggjøring av denne informasjonen på en åpen, brukervennlig og pålitelig måte. Digitale lagringsplasser er et skritt videre fra den digitale biblioteksmodellen til åpen tilgang, avanserte søkemuligheter og DRDA (Distributed Relational Database Architecture) i stor skala.

 

META-SHARE har som mål å tilby en slik åpen, delt, sikker og interkompatibel infrastruktur for språkteknologi. Åpen, siden infrastrukturen er bygget opp som en skalerbar ressursbase under kontinuerlig oppdatering og omfatter både gratis og betalende ressurser og tjenester; delt fordi den vil bestå av lagringsplasser og datasentre i nettverk som vil være tilgjengelige gjennom felles grensesnitt; interkompatible, fordi ressursbasen vil følge etablerte standarder og søke å overvinne terminologiske, semantiske og formatmessige forskjeller; sikker, fordi den vil garantere en forsvarlig juridisk styring og oppfyllelse av relevante lover og regler, samt sikker adgang til lisensierbare ressurser.

 

META-SHARE bygger en infrastruktur i flere lag som skal:

- gjøre dokumenterte språkressurser av høy kvalitet samt tilhørende metadata tilgjengelig gjennom hele nettverket,

- sikre at slike språkressurser og metadata blir tatt hånd om på en god måte,

- yte ulike tjenester til alle medlemmer og brukere av META-SHARE,

- fremme allment aksepterte standarder for bygging av språkressurser for å sikre mest mulig interkompatibilitet mellom språkressurser,

- la assosierte tredjeparts aktører tilgjengeliggjøre sine språkressurser via META-SHAREs nettverk,

- gi potensielle brukere av språkressursene enkel og juridisk trygg tilgang til språkressursene de trenger til sine bruksformål.

 

META-SHARE er rettet mot de følgende typene ressurser og teknologier, i prioritert rekkefølge:

- språkdata som tekstkorpus og talekorpus,

- språkrelaterte data, som inkluderer og/eller er beslektet med andre media og modaliteter hvor skriftlig og muntlig naturlig språk spiller en viktig rolle,

- verktøy og teknologier for språkprosessering og annotering,

- tjenester basert på språkprosesseringsverktøy og teknologier,

- evalueringsverktøy, indikatorer og protokoller, tjenester for vurdering og evaluering,

- verktøy for bedre arbeidsflyt, gjennom å kombinere og tilrettelegge for interkompatible tjenester.

 

META-SHARE tar mål av seg til å bli en nyttig infrastruktur for leverandører og brukere av språkteknologi og -ressurser, samt språkteknologiformidlere og -forhandlere, språktjenesteytere (oversettere, tolker, lokaliseringseksperter), nasjonale og internasjonale datasentre og lagringsplasser for språkressurser og -teknologi, nasjonale og internasjonale beslutningstakere innenfor språkteknologi og andre som finansierer og støtter språkressurs- og språkteknologier.

 

META-SHAREs fasiliteter skal være fritt tilgjengelige, støttet av et stort bruker- og utviklersamfunn, basert på distribuerte, nettverksbaserte lagringsplasser som er tilgjengelige via felles grensesnitt. Brukere (forbrukere, leverandører eller formidlere) vil ha personlige innloggingskontoer og vil kunne få tilgang til alt i nettverket av lagringsplasser.

 

Språkressurser og tilhørende metadata vil være lagret i medlemmenes lagringsplasser. Metadata vil eksporteres slik at de er tilgjengelig for bruk og katalogisering i nettverkets inventarliste, som vil omfatte metadatabaserte beskrivelser av alle språkressursene i nettverket. Programvare for å bygge din egen lagringsplass vil bli gjort gratis tilgjengelig av META-SHARE.

 

I META-SHARE er språkressursene du trenger bare noen tastetrykk unna.