Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Peisajul divers și eterogen de cantităţi imense de colecţii de date digitale şi digitizate (publicaţii, fişiere multimedia, baze de date, instrumente de procesare, servicii și aplicaţii) a transformat în mod drastic cerinţele pentru arhivarea, publicarea, descoperirea şi întreţinerea lor pe termen lung. Depozite digitale furnizează infrastructura pentru descrierea și documentarea, păstrarea, depozitarea şi oferirea acestor informaţii către public într-un mod deschis, de încredere şi accesibil utilizatorului. Aceste depozite reprezintă o evoluţie a paradigmei librăriilor digitale către un acces liber, cu posibilități avansate de căutare şi arhitecturi distribuite pe scară largă.

META-SHARE are drept scop furnizarea unei astfel de infrastructuri publice, distribuite, sigure, și interoperabile pentru domeniul Tehnologiilor Limbajului. Publică, deoarece infrastructura este concepută ca o colecție de resurse scalabile, în continuă evoluţie, incluzând atât resurse și servicii gratuite, cât și plătite; distribuită deoarece va consta în depozite/centre de date conectate în rețea, accesibile prin intermediul unor interfeţe comune; interoperabilă, deoarece colecția de resurse va fi conformă cu standardele, încercând să depășească diferenţele terminologice, semantic sau cele referitoare la formate; sigură, deoarece este garantată o gestionare corectă din punct de vedere legal, respectând conformitatea juridică şi accesul securizat la resursele pe bază de licență.

META-SHARE construiește o infrastructură multistrat, care:

 • va oferi resurse lingvistice de înaltă calitate, documentate, și metadate conectate în rețea,
 • va asigura gestionarea, prezervarea și managementul corespunzător al resurselor lingvistice și al metadatelor,
 • va oferi un set de servicii pentru toţi membrii și utilizatori META-Share,
 • va promova utilizarea standardelor acceptate pe scară largă pentru construirea de resurse lingvistice, asigurând astfel interoperabilitate maximă între resurse,
 • va permite părţilor terţe asociate să exporte resursele lor lingvistice prin intermediul rețelei META-SHARE,
 • va permite potenţialilor utilizatorilor de resurse lingvistice să își procure ușor și legal resurse care le sunt necesare în scopuri proprii.

Resursele şi tehnologiile vizate de META-SHARE, în ordinea priorităţii, includ:

 • date lingvistice, precum corpusuri scrise şi vorbite,
 • date referitoare la limbaj, incluse şi / sau asociate altor medii în care limbajul natural scris și vorbit joacă un rol important,
 • instrumente și tehnologii de procesare și adnotare a limbajului natural,
 • servicii care utilizează instrumente sau tehnologii de prelucrare a limbajului,
 • instrumente de evaluare, măsurare şi protocoale, servicii de evaluare,
 • fluxuri de servicii prin combinarea şi orchestrarea serviciilor interoperabile.

META-SHARE intenţionează să se transforme într-o infrastructură utilă pentru furnizorii şi utilizatorii de resurse lingvistice şi tehnologii, precum şi pentru cei care integrează / vând tehnologii ale limbajului, profesionişti ai limbajului (traducători, interpreţi, experţii în localizare), centre de date naţionale şi internaţionale, arhive de resurse lingvistice şi tehnologii, factorii de decizie naţionali şi internaţionali în politicile tehnologiei limbajului, precum și alți finanţatorii şi sponsori ai resurselor și tehnologiilor lingvistice.

META-SHARE va fi o facilitate disponibilă în mod gratuit, susţinută de o comunitate largă de utilizatori şi dezvoltatori, bazată pe depozite distribuite în reţea, accesibile prin interfeţe comune. Utilizatorii (consumatori, furnizori sau agregatori) vor avea conturi de acces securizate şi vor putea accesa toate resursele din cadrul reţelei de arhive.

Resursele lingvistice şi metadatele lor vor fi păstrate în depozitele membrilor. Doar metadatele sunt exportate pentru a fi disponibile pentru recoltarea şi pentru popularea inventarul reţelei care va include descrieri ale resurselor bazate pe metadate. Software-ul pentru construirea depozitelor membrilor vor fi puse la dispoziţie de META-SHARE, în mod gratuit.

În META-SHARE, resursele lingvistice dorite sunt la doar câteva clicuri distanță.