Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

МЕТА-РАЗМЕНА

META-SHARE-Logo.png

 

 

Сама разноликост и хетерегеност веома великог броја дигиталних и дигитализованих колекција (публикација, скупова података, мултимедијских датотека, алата за обраду, услуга и апликација) је драстично изменила захтеве који се постављају за њихово публиковање, архивирање, откривање и дугорочно одржавање. Дигитални репозиторијуми обезбеђују инфраструктуру за опис и документовање, смештање, чување и обезбеђивање јавне доступности ових информација на начин који је поуздан и погодан за кориснике. Репозиротијуми представљају еволуцију парадигме дигиталних библиотека ка великим системима дистрибуиране архитектуре са отвореним приступом и напреднијим могућностима претраживања.

МЕТА-РАЗМЕНА има за циљ да обезбеди једну такву отворену, дистрибуирану, безбедну и интероперабилну инфраструктуру за домен језичких технологија. Отворену, будући да је ова инфраструктура замишљена као база ресурса која ће се стално развијати и дограђивати, и која ће садржати како бесплатне тако и ресурсе који ће се користити уз накнаду; дистрибуирану,  јер ће је чинити умрежени репозиторијуми/центри података којима ће се приступати кроз заједничку сумеђу; интероперабилну, будући да ће база ресурса бити усклађена са стандардима, уз покушај да се превазиђу разлике у формату, као и терминолошка и семантичка разноликост; безбедну, јер ће се гарантовати правна коректност управљања инфраструктуром, као и усклађеност са законом и безбедан приступ лиценцираним ресурсима.

МЕТА-РАЗМЕНА гради вишеслојну инфраструктуру која ће:

 • обезбедити квалитетно документоване језичке ресурсе и одговарајуће мета-податке широм целе мреже,
 • осигурати правилно управљање, чување и одржавање таквих језичких ресурса,
 • пружити скуп услуга свим члановима и корисницима МЕТА-РАЗМЕНЕ,
 • промовисати коришћење широко прихватљивих стандарда за изградњу језичких ресурса који обезбеђују највећу могућу интероперабилност језичких ресурса,
 • дозволити придруженим трећим лицима да извозе своје језичке ресурсе  преко мреже МЕТА-РАЗМЕНЕ,
 • омогућити потенцијалним корисницима језичких ресурса да их на лак и правно сигуран начин прибаве за сопствене потребе.

Ресурси и технологије које МЕТА-РАЗМЕНА има у виду, поређани по свом приоритету, обухватају:

 • језичке податке као што су текстуални и говорни корпуси,
 • податке везане за језик, који обухватају друге медије и модалитете у којима писани и говорни језик играју значајну улогу или су са овим медијима и модалитетима повезани,
 • обраду језика и алате и технологије за анотацију,
 • услуге засноване на коришћењу алата и технологија за обраду језика,
 • алате за евалуацију, метрике и протоколе, услуге које се тичу оцењивања и евалуације,
 • различите токове услуга које сe формирају комбиновањем и усклађивањем интероперабилних услуга.


МЕТА-РАЗМЕНА има за циљ да постане корисна инфраструктура за добављаче и кориснике језичких ресурса и технологија, као и за оне који се баве њиховим интегрисањем/продајом, за професионалце који се баве језиком (преводиоце различите врсте и експерте за локализацију),  домаће и међународне центре података и репозиторијуме језичких ресурса и технологија, домаће и међународне креаторе политике у пољу језичких технологија, и друге који пружају финансијску и другу подршку језичким ресурсима и језичким технологијама.

МЕТА-РАЗМЕНА ће пружати слободно доступне услуге које ће подржавати широка заједница корисника и развојних тимова, и које ће бити засноване на дистрибуираним и умреженим ресурсима, доступним кроз заједничке сумеђе. Корисници (потрошачи, добављачи и агрегатори) ће имати јединствене налоге за пријављивање и биће у могућности да приступе свему што се налази у мрежи репозиторијума.

Језички ресурси и њихови мета-подаци ће бити смештени у репозиторијумима чланица. Само ће се мета-подаци извозити, како би били доступни за прикупање и смештање у попис садржаја мреже, у коме ће се налазити описи свих језичких ресурса у мрежи, засновани на мета-подацима. Сама МЕТА-РАЗМЕНА ће бесплатно ставити на располагање софтвер који ће сваком омогућити изградњу сопствених ресурса.

Захваљујући МЕТА-РАЗМЕНИ, језички ресурс који тражите је на само неколико кликова по тастатури далеко од вас.