Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-SHARE

META-SHARE-Logo.png

 

Det mångskiftande och heterogena landskap av stora mängder digitala och digitaliserade resurssamlingar (publikationer, dataset, mediafiler, verktyg, tjänster och applikationer) har drastiskt förändrat kraven för publikation, arkivering, upptäckning och långtidsunderhåll. Digitala arkiv erbjuder den infrastruktur som krävs för att beskriva och dokumentera, förvara och bevara samt göra informationen tillgänglig för allmänheten på ett öppet, användarvänligt och säker sätt. Digitala arkiv innebär en evolution inom paradigmet för digitala bibliotek i ett steg mot öppen tillgång, avancerade sökmöjligheter och en storskalig distribuerad arkitektur.

META-SHARE strävar efter att erbjuda en sådan öppen, utbredd, säker och driftkompatibel infrastruktur inom det språkteknologiska området. Öppen eftersom infrastrukturen är tänkt som en ständigt utvecklande, skalerbar resursbas bestående av såväl gratis- som betaltjänster och -resurser; utbredd eftersom den kommer att bestå av nätverksbaserade förvaringsplatser/datacenter som är tillgängliga via vanliga gränssnitt; driftkompatibel eftersom resursbasen kommer att följa given standard i ett försök att överbrygga skillnader i format, terminologi och semantik; säker eftersom den kommer att garantera rättsligt korrekt styrning, att lagar och förordningar följs, samt säkert tillgång till licensierbara resurser.

META-SHARE skapar en infrastruktur i flera nivåer som kommer att:

 • tillgängliggöra kvalitativa dokumenterade språkresurser och relaterade metadata i nätverket,
 • säkerställa att sådana språkresurser och metadata sköts, bevaras och underhålls på ett godtagbart sätt,
 • erbjuda ett antal tjänster till alla medlemmar och användare av META-SHARE,
 • verka för användandet av allmänt acceptabla standarder för skapandet av språkresurser som säkerställer största möjliga driftkompatibilitet för språkresurser,
 • tillåta associerade utomstående att exportera sina språkresurser över META-SHARE:s nätverk,
 • tillåta potentiella användare av språkresurserna att på ett enkelt, säkert och lagligt sätt få tillgång till språkresurserna för sina behov.

De resurser och den teknik som META-SHARE har riktat in sig på innefattar, i prioriteringsordning:

 • språkdata, såsom skrift- och talkorpusar,
 • språkrelaterad data, vilket innefattar andra medier och områden där skrivet och talat naturligt språk är av betydelse,
 • språkbehandling samt verktyg och tekniker för annotering,
 • tjänster tillgängliga tack vare språkbehandlingsverktyg och teknik,
 • verktyg för utvärdering, mått och protokoll, tjänster för bedömning och utvärdering,
 • underlätta arbetsflöden genom att kombinera och iscensätta driftkompatibla tjänster.

META-SHARE har för avsikt att förvandlas till en användbar infrastruktur för producenter och användare av språkresurser och -teknik, såväl som för integratörer/säljare av språkteknologi, språkliga fackmän (översättare, tolkar), nationella och internationella datacenter och arkiv för språkresurser och språkteknologi, samt nationella och internationella beslutsfattare, finansiärer och sponsorer inom språkteknologi och språkresurser.

META-SHARE kommer att vara ett fritt tillgängligt hjälpmedel, understött av en bred användare- och utvecklaregemensamhet, som baseras på distribuerade nätverksarkiv, tillgängliga genom vanliga gränssnitt. Användare (konsumenter, producenter eller de som sammanställer data) kommer att ha enskilda konton att logga in på för att få tillgång till allt som finns på nätverket av arkiv.

Språkresurser och deras metadata kommer att ligga på medlemmarnas arkiv. Endast metadata kommer att exporteras för att vara tillgängligt för att smala information och för att ingå i nätverkets innehållsförteckning, som innehåller beskrivningar för alla språkresurser i nätverket, baserat på metadata. META-SHARE kommer även att tillhandahålla gratis mjukvara för att användare ska kunna skapa sina egna arkiv.

 

I META-SHARE är alla nödvändiga språkresurser bara ett musklick bort.