Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

O iniciativě META

Technologická aliance mnohojazyčné Evropy (Multilingual Europe Technology Alliance, META) sdružuje výzkumníky, poskytovatele komerčních technologií, soukromé i firemní uživatele jazykových technologií, překladatele a tlumočníky a další profesionální partnery v informační společnosti. META připraví ambiciózní mezinárodní iniciativu pro šíření jazykových technologií coby prostředku k dosažení vize Evropy sjednocené v jeden digitální trh a informační prostor. 

Vývoj aplikací, které umožní automatický překlad, mnohojazyčný informační a znalostní management a produkce obsahu ve všech evropských jazycích, vyžaduje koordinované, efektivní a celokontinentální úsilí. Toto úsilí také napomůže vývoji intuitivních jazykových uživatelských rozhraní technologií od domácí elektroniky přes strojírenská zařízení a vozidla po počítače a roboty.

Jazykové technologie umožní komunikaci a spolupráci napříč jazyky, zajistí uživatelům všech jazyků rovný přístup k informacím a znalostem (zvláště s ohledem na společný digitální trh) a také vylepší funkcionalitu propojené informační technologie.

Technologická aliance mnohojazyčné Evropy META je nyní budována v rámci výzkumného centra META-NET, které bylo zřízeno, aby položilo technologické základy pro mnohojazyčnou evropskou informační společnost.

stripes-cs.png

 

 

Language Users = Uživatelé jazyka

Society =  Společnost

Research Communities = Vědecké komunity

Industries = Průmysl

 

META-Circle_small.gif