Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Om META (Dansk)

META, Multilingual Europe Technology Alliance, er et netværk der samler forskere, kommercielle udviklere, brugere af sprogteknologi samt øvrige sprogbrugere. META udgør en ambitiøs international indsats for at fremme sprogteknologi således at vi kan nærme os visionenMETA-Circle_small.gif om Europa som et samlet digitalt marked.

Det er nødvendigt med en stærk og koordineret indsats inden for sprogteknologisk forskning og udvikling hvis vi skal muliggøre automatisk oversættelse, flersproglig informationstilgang og videnhåndtering på tværs af EU-sprogene. Denne indsats vil også intensivere udviklingen af mere intuitive, sprogbaserede grænseflader i teknologiske produkter lige fra elektronisk køkkenudstyr og transportmidler til computere og robotter.

Sprogteknologi vil muliggøre kommunikation og samarbejde på tværs af sprog, samt sikre at alle brugere uanset modersmål får lige adgang til information og viden (især hvad angår det fælles digitale marked). Sprogteknologi vil i øvrigt bygge på og videreudvikle netværksbaseret informationsteknologi.

META udvikles i øjeblikket af META-NET, et Network of Excellence som fokuserer på at udvikle det teknologiske fundament for et flersprogligt europæisk informationssamfund.

META-NET Lines of Action