Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Tutvustus

META-Circle_small.gif

META (ingl k Multilingual Europe Technology Alliance) – on mitmekeelse Euroopa tehnoloogia-allianss, mis ühendab teadlasi, tehnoloogialoojaid, nii eraisikutest kui ka ettevõtetest tehnoloogiakasutajaid, keelega seotud elukutsete esindajaid ja teisi infoühiskonna huvigruppe. META kavandab ambitsioonikat rahvusvahelist ettevõtmist keeletehnoloogia edendamiseks, mis aitaks luua vahendeid Euroopa ühtse digitaalse turu ja inforuumi visiooni täitumiseks.

Selleks, et luua programme, mis võimaldaksid masintõlget, mitmekeelset informatsiooni ja teadmiste haldust ning sisuloomisvahendeid kõigis Euroopa keeltes, on vaja ühist kooskõlastatud ülemandrilist jõupingutust keeletehnoloogia valdkonnas. Selle eesmärgi suunas töötamine aitab kaasa ka intuitiivsete keelepõhiste kasutajaliideste arendamisele, mida kasutatakse nii koduelektroonikas, erinevates seadmetes, sõidukites, aga ka arvutite ja robotitega suhtlemisel.

Keeletehnoloogia võimaldab suhtlust ja koostööd erinevates keeltes, tagab iga keele kõnelejale võrdse ligipääsu informatsioonile ja teadmistele (pidades eriti silmas ühtset digitaalset turgu), loob lisavõimalused informatsioonitehnoloogia võrgustike arendamiseks.

METAt arendab META-NET – projektide võrgustik, mille eesmärgiks on edendada mitmekeelse Euroopa infoühiskonna tehnoloogilisi aluseid.