Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META

 

META, Multilingual Europe Technology Alliance, Monikielisen Euroopan teknologiaverkosto, tuo yhteen tutkijoita, kaupallisia teknologian tuottajia Liitto tuo yhteen tutkijoita, kaupallisen kieliteknologian tarjoajia, yksityisiä ja kaupallisia kieliteknologian käyttäjiä, kieliammattilaisia sekä muita tietoyhteiskunnan sidosryhmiä. META valmistelee tarvittavat kunnianhimoiset yhteishankkeet kieliteknologioiden toteuttamiseksi. Näillä on tarkoituksena saavuttaa visio Euroopasta yhtenä sähköisten markkinoiden ja jaetun informaation alueena. Koko Euroopan kattavaa yhteistä ja voimakasta kieliteknologian tutkimusta ja kehitystyötä tarvitaan uusien sovellusten aikaansaamiseksi. Nämä mahdollistavat automaattisen kääntämisen sekä monikielisen tiedon ja tietämyksen hallinnan ja sisällöntuotannon kaikki Euroopan kielet kattaen. Tämä toiminta edistää myös helppokäyttöisten puhe- tai tekstiohjattujen käyttöliittymien kehittämistä erilaisiin teknologisiin sovelluksiin kodin elektroniikasta, laitteista ja ajoneuvoista tietokoneisiin ja robotteihin.

 

Kieliteknologiat tulevat mahdollistamaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön kielirajojen ylitse, varmistamaan kaikkien kielten puhujille tiedon ja tietämyksen tasavertaisen saatavuude sekä hyödyntämään ja edelleen kehittämään verkostoituneen tietotekniikan toimintoja. METAn taustavoimana toimii META-NET, huippuosaamisen verkosto, joka on sitoutunut rakentamaan monikielisen Euroopan tietoyhteiskunnan teknologista perustaa.