Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

O META-i

META-Circle_small.gif

META, višejezični europski tehnološki savez okuplja istraživače, isporučitelje komercijalnih tehnologija, privatne i korporativne korisnike jezičnih tehnologija, jezične profesionalce i ostale dionike u izgradnji informacijskoga društva. META će prirediti nužan ali ambiciozan zajednički program usmjeren na razvitak jezičnih tehnologija kao sredstva za ostvarivanje vizije o Europi ujedinjenoj u obliku jedinstvenoga digitalnoga tržišta i informacijskoga prostora.

Potreban je usklađen i zamašan pothvat na čitavome kontinentu u istraživanjima i inženjeringu jezičnih tehnologija kako bi se ostvarile aplikacije koje će omogućiti strojno prevođenje, višejezično upravljanje informacijama i znanjem kao i proizvodnju sadržaja na svim europskim jezicima. Ovaj će pothvat također pospješiti razvitak intuitivnih jezično-utemeljenih sučelja prema raznim tehnološkim proizvodima počevši od kućne elektronike, strojeva i vozila do računala i robota.

META-NET Lines of Action

Jezične tehnologije omogućuju priopćavanje i suradnju između jezika, osiguravaju govornicima bilo kojega jezika jednakopravan pristup obavijestima i znanju (osobito s obzirom na jedinstveno digitalno tržište), izgrađuju se na temeljima kao što i promiču funkcionalnosti umrežene informacijske tehnologije.

META-NET,  mreža izvrsnosti kojoj je cilj skrbiti o tehnološkim temeljima za višejezično europsko informacijsko društvo, trenutačno izgrađuje META-u.