Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Apie META

METACircle_small_lt.png

Daugiakalbės Europos technologinis aljansas (angl. Multilingual Europe Technology Alliance, META) vienija mokslinius tyrinėtojus, komercinių technologijų tiekėjus, privačius ir verslo kalbos technologijų vartotojus, kalbos specialistus ir kitokius suinteresuotuosius asmenis iš informacinės visuomenės pusės. META parengs ambicingas bendras pastangas, kurių reikia siekiant tobulinti kalbines technologijas kaip priemonę įgyvendinti Europos – vieningos skaitmeninės rinkos ir informacinės erdvės viziją.

Siekiant sukurti programas, suteikiančias galimybę automatiškai versti, tvarkyti informaciją ir žinias skirtingomis kalbomis bei kurti turinį visomis Europos kalbomis yra reikalinga viso kontinento mastu dėti koordinuotas ir realias pastangas tyrinėti ir kurti kalbos technologijas. Be to, tokios pastangos dar padės kurti intuityvias kalbines sąsajas su technologijomis, pradedant namų ūkio elektronikos prietaisais, įranga ir transporto priemonėmis ir baigiant kompiuteriais ir robotais.

METANETLinesofAction_lt.png

Kalbinės technologijos suteiks galimybę bendrauti ir bendradarbiauti skirtingomis kalbomis, suteiks bet kokios kalbos vartotojams lygias galimybes naudotis informacija ir žiniomis (ypač kalbant apie bendrąją skaitmeninę rinką) ir yra kuriamos tinklo informacinių technologijų funkcijų pagrindu bei padeda jas tobulinti.

Aljansą META šiuo metu kuria sistema META-NET, meistriškumo tinklas, skirtas puoselėti daugiakalbės Europos informacinės visuomenės technologinius pamatus.