Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Par META

Projektā METAMultilingual Europe Technology Alliance

META-Circle_small.gif

(Daudzvalodīgās Eiropas tehnoloģiskā savienība) — sadarbojas pētnieki, komerctehnoloģiju izstrādātāji, privātie un korporatīvie valodu tehnoloģiju lietotāji, valodu speciālisti un citi informācijas sabiedrības partneri. Projekta META izpildes gaitā tiks sagatavots vērienīgs starptautiskas sadarbības produkts, attīstot valodu tehnoloģijas kā līdzekli ceļā uz mērķi padarīt Eiropu par vienotu digitālā tirgus un informācijas telpu.

Saskaņots un nozīmīgs visas Eiropas valodu tehnoloģiju pētniecības un inženierijas projekts ir nepieciešams, lai izstrādātu programmas, kas nodrošinātu iespēju izmantot automātisko tulkošanu, pārvaldīt daudzvalodīgu informāciju un zināšanas, kā arī radīt saturu visās Eiropas valodās. Šis projekts arī veicinās intuitīvu, ar valodu saistītu interfeisu attīstību tehnoloģijā — gan sadzīves elektronikā, iekārtās un transportlīdzekļos, gan datoros un robotos.

Valodu tehnoloģijas nodrošinās iespēju sazināties un sadarboties neatkarīgi no lietotās valodas, jebkuras valodas lietotāji varēs līdzvērtīgi piekļūt informācijai un zināšanām (īpaši saistībā ar kopējo digitālo tirgu), būs iespējams izstrādāt un paplašināt tīkla informācijas tehnoloģijas funkcionalitāti.

META izstrādē pašlaik darbojas META-NET— izcilības tīkls, kura mērķis ir nostiprināt Eiropas daudzvalodu informācijas sabiedrības tehnoloģiskos pamatus.