Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Om Meta-Net

META (Multilingual Europe Technology Alliance) samler forskere, teknologibedrifter, privatpersoner og næringlivsaktører som bruker språkteknologi, og alle andre med interesser i informasjonssamfunnet. META forbereder en ambisiøs felles innsats for å fremme språkteknologi som et middel til å virkeliggjøre visjonen om Europa som et felles digitalt marked og informasjonsområde.

 

Vi trenger et samordnet, omfattende og alleuropeisk initivativ for språkteknologisk forskning og utvikling for å skape applikasjoner som gjør maskinoversettelse, flerspåklig informasjons- og kunnskapsstyring og innholdsproduksjon mulig for alle europeiske språk. Dette initivativet vil også bidra til utviklingen av intuitive, språkbaserte grensesnitt for ulike teknologier, som spenner fra husholdningsmaskiner via ulike maskiner og kjøretøy til datamaskiner og roboter.

 

META-VISION: Å bygge et felleskap med en felles visjon og strategisk forskningsagenda.

META-SHARE: Å bygge en åpen infrastruktur for ressursutveksling.

META-RESEARCH: Å bygge broer til tilgrensende teknologiområder.

 

Språkteknologi vil bidra til kommunikasjon og samarbeid på tvers av språk og sikre lik tilgang til informasjon og kunnskap for alle språk (særlig med hensyn til et felles digitalt marked), bygge på og fremme funksjonaliteter fra nettverksbasert informasjonsteknologi.

 

META bygges nå opp av META-NET, et Network of Excellence som skal fremme det teknologiske grunnlaget for et flerspråklig informasjonssamfunn i Europa.