Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Despre META

META-Circle_small.gif

Alianţa Tehnologică pentru o Europă Multilingvă (the Multilingual Europe Technology Alliance, META), aduce împreună cercetători, companii care oferă tehnologii comerciale, utilizatori privaţi şi industriali, lingvişti şi alte părţi interesate în societatea informaţională. META va pregăti un ambiţios efort internaţional comun către promovarea Tehnologiei Limbajului ca mijloc de realizare a viziunii unei Europe unite ca o singură piaţă digitală şi spaţiu informaţional.

Este necesar un efort concertat, substanțial, la nivelul întregului continent, privind cercetarea din domeniul tehnologiei limbajului, pentru realizarea de aplicații care permit traducerea automată, managementul informației și cunoștințelor multilingve și producerea de conținut în toate limbile europene. Acest efort va intensifica de asemenea dezvoltarea de interfețe intuitive bazate pe limbaj pentru diferite tehnologii, de la electronice de uz casnic, mașinării și vehicule, până la calculatoare și roboți.

stripes_final_forFlyer.gifTehnologiile Limbajului vor permite comunicarea şi cooperarea între limbi, vor asigura accesul egal al utilizatorilor oricărei limbi la informaţie şi cunoaştere (în special cu privire la piaţa digitală comună), vor pune bazele şi vor avansa funcţionalităţi are tehnologiei informaţiei în reţea. META este construită în prezent de către META-NET, o Reţea de Excelenţă care sprijină punerea bazelor tehnologice pentru o societate a informaţiei europeană multilingvă.