Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Čo je to META

META, Multilingválna európska technologická aliancia, spája výskumných pracovníkov, komerčných poskytovateľov technológií, súkromných aj firemných používateľov jazykových technológií, jazykových odborníkov a ďalšie strany zainteresované na informačnej spoločnosti. META bude uplatňovať ambiciózne spoločné medzinárodné úsilie o presadenie jazykových technológií ako prostriedku pre realizáciu vízie zjednotenej Európy ako spoločného digitálneho trhu a informačného priestoru.

Spoločné, reálne a celoeurópske úsilie vo výskume a technických návrhoch jazykových technológií je nutné pre realizáciu aplikácií, ktoré umožnia automatické preklady, spravovanie mnohojazyčných informácií a poznatkov a tvorbu obsahu vo všetkých európskych jazykoch, ako aj pre podporu vývoja intuitívnych jazykových rozhraní pre technológie počnúc domácimi spotrebičmi a strojmi cez vozidlá až po počítače a roboty.

Jazykové technológie umožnia komunikáciu a spoluprácu v rôznych jazykoch, zabezpečia rovnaký prístup k informáciám a poznatkom pre používateľov akéhokoľvek jazyka (najmä so zreteľom na spoločný digitálny trh), budú vychádzať z funkcií zosieťovaných informačných technológií a umožnia ich ďalší rozvoj.

Alianciu META v súčasnej dobe buduje META-NET, sieť excelentnosti, ktorá je zameraná na podporu technologických základov multilingválnej európskej informačnej spoločnosti.