Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Om META

META-Circle_small.gif

META, Multilingual Europe Technology Alliance (flerspråkig europeisk forskningsallians), förenar forskare, kommersiella språkteknologileverantörer, privata användare och företagsanvändare av språkteknologi, språkliga fackmän samt ytterligare intressenter i dagens informationssamhälle. META kommer att lägga en ambitiös grund för ett internationellt samarbete med visionen att utveckla språkteknologi som ett verktyg för att förverkliga ett Europa med en gemensam digital marknad och ett gemensamt  informationsutrymme.

En gemensam och omfattande ansträngning inom forskning och ingenjörskonst för språkteknologi krävs inom hela Europa för att förverkliga applikationer som möjliggör automatisk översättning, flerspråkig informations- kunskapshantering samt innehållsproduktion på samtliga europeiska språk. Denna satsning kommer dessutom att förbättra utvecklingen av intuitiva språkbaserade gränssnitt för teknik som spänner över områden som hemelektronik, maskinell utrustning och fordon, datorer och robotteknik.

META-NET Lines of Action

Språkteknologi kommer att möjliggöra kommunikation och samarbete över språkgränser och säkerställa tillgång till likvärdig information och kunskap oavsett användarspråk (speciellt med hänsyn till den gemensamma europeiska digitala marknaden). Den kommer att bygga på och vidareutveckla funktioner inom nätverksbaserad informationsteknik.

META byggs för närvarande upp av META-NET,  ett “Network of Excellence”  avsett att främja en teknologisk grund för ett flerspråkigt europeiskt informationssamhälle.