Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Мисия

META-NET е мрежа за върхови постижения (Network of Excellence), посветена на

META-Circle_small.gif

изграждането на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество. Езиковите технологии ще:

 

дадат по-големи възможности за междуезикова комуникация и сътрудничество,

осигурят еквивалентен достъп на носителите на различни езици до информация и познание,

се основават на и ще допринасят за развитието на информационните технологии.

Необходими са целенасочени, обхващащи целия континент, усилия в областта на езиковите технологии (както в научните изследвания, така и при практическата реализация), за да се създадат приложения за компютърна обработка на езика, които позволяват автоматичен превод, извличане на информация, поддържане, управление и генериране на съдържание на всички европейски езици. Подобни разработки ще доведат и до развитието на интуитивен интерфейс, основаващ се на естествения език, разработен за технологии, предназначени не само за битовата електроника и вградената в превозните средства, но и за съвременните компютри и роботи.

 

За тази цел META-NET създаде Многоезиковата европейска технологична асоциация (META), която обединява изследователи, създатели на комерсиални продукти, частни и корпоративни потребители на езикови ресурси и технологии и всички други участници в информационното общество. META ще създаде условия за използване на езиковите ресурси и технологии при изграждането на нова визия за Европа, обединена от единен дигитален пазар и със споделено информационно пространство.

META-NET Lines of Action

 

META-NET подкрепя осъществяването на целите си посредством работа в три основни направления:

 

  1. създаване на влиятелна научна общност със споделена визия за стратегическото развитие на научните изследвания (META-ВИЗИЯ),

  2. изграждане на инфраструктура за свободно споделяне и обмяна на езикови ресурси и технологии (META-СПОДЕЛЯНЕ),

  3. развитие на интердисциплинарни изследвания и изграждане на мостове между сходни технологични дисциплини (META-ИЗСЛЕДВАНЕ).

     

    Свалете META Flyer.