Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Poslání

META-NET je špičková síť zaměřená na vytváření technologických základů mnohojazyčné evropské informační společnosti. Jazykové technologie budou:

 

  • umožňovat komunikaci a kooperaci napříč jazyky,
  • zajišťovat všem uživatelům rovný přístup k informacím a vědomostem nezávisle na jazyku,
  • navazovat na funkce síťových informačních technologií a vylepšovat je.

Na tvorbu aplikací, které umožňují strojový překlad, vícejazyčnou správu informací a vědomostí a produkci obsahu napříč všemi evropskými jazyky, je třeba koordinované, podstatné a celokontinentální úsilí. Toto úsilí také napomůže vývoji intuitivních jazykových uživatelských rozhraní technologií od domácí elektroniky přes strojírenská zařízení a vozidla po počítače a roboty.

circle-cs.png

Za tímto cílem META-NET buduje Technologickou alianci mnohojazyčné Evropy (Multilingual Europe Technology Alliance, META). Aliance bude sdružovat výzkumníky, komerční dodavatele technologií, soukromé a korporátní uživatele jazykových technologií, jazykové odborníky a další, kteří mají zájem o informační společnost. META bude připravovat potřebné ambiciózní společné úsilí směrem k rozšiřování jazykových technologií jako prostředku k realizaci vize sjednoceného evropského digitálního trhu a informačního prostoru.

META-NET podporuje tyto cíle skrz tři hlavní aktivity:

  1. budování dynamického a vlivného společenství okolo sdílené vize a výzkumné strategie (META-VISION),
  2. tvorba otevřené necentralizované základny pro sdílení a výměnu zdrojů (META-SHARE),
  3. napojení na relevantní příbuzná technologická odvětví.
 
 

 Stáhněte si leták o META.

stripes-cs.png