Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Mission (Danish)

META-Circle_small.gif

Mission

META-NET er et Network of Excellence som har til formål at skabe det teknologiske fundament som er forudsætningen for et flersproget europæisk informationssamfund.  Sprogteknologien vil:

  • muliggøre kommunikation og samarbejde på tværs af sprog,
  • sikre brugere af alle sprog lige adgang til information og viden,
  • videreudvikle den netværksbaserede  informationsteknologi.

Det er nødvendigt med en koordineret og stærk indsats inden for sprogteknologisk forskning og udvikling  hvis vi vil fremme automatisk oversættelse, flersproget information og videnhåndtering på tværs af alle EU-sprogene. Denne indsats vil også styrke udviklingen af ​​intuitive, sprogbaserede grænseflader til produkter lige fra husholdningsmaskiner og køretøjer til computere og robotter.

Derfor vil META-NET nu etablere Multilingual Europe TechnologyMETA-NET Lines of Action Alliance

(META). META skal samle forskere, kommercielle udviklere, sprogteknologibrugere og andre der arbejder med sprog og vil udgøre en nødvendig og ambitiøs indsats for at fremme sprogteknologien så vi kan nå visionen om Europa som et samlet digitalt marked.

META-VISION: Opbygning af et fællesskab med en fælles vision og en strategisk forskningsdagsorden

META-SHARE: Opbygning af en åben infrastruktur til udveksling af resurser

META-RESEARCH: Brobygning til relaterede teknologiske områder