Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Hanke

 

Tavoitteidensa saavuttamista varten META-NET rakentaa monikielisen Euroopan teknologialiittoa (Multilingual Europe Technology Alliance, META). Liitto tuo yhteen tutkijoita, kaupallisen kieliteknologian tarjoajia, yksityisiä ja kaupallisia kieliteknologian käyttäjiä, kieliammattilaisia sekä muita tietoyhteiskunnan sidosryhmiä. META valmistelee tarvittavat kunnianhimoiset yhteishankkeet kieliteknologioiden toteuttamiseksi. Näillä on tarkoituksena saavuttaa visio Euroopasta yhtenä sähköisten markkinoiden ja jaetun informaation alueena.