Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Mål

 

META-NET er et nettverk for fremragende forskning som skal bidra til det teknologiske grunnlaget for et flerspråklig europeisk informasjonssamfunn.

 

Språkteknologier kan:

 

- legge til rette for kommunikasjon og samarbeid mellom språk,

- sikre brukere av alle språk lik tilgang til informasjon og kunnskap,

- bygge på og videreutvikle verktøy for informasjonsteknologi i nettverk.

 

En samordnet, omfattende innsats for språkteknologisk forskning og utvikling på europeisk nivå er nødvendig for å realisere verktøy for maskinoversettelse, flerspråklig informasjons- og kunnskapsstyring og innholdsproduksjon for alle europeiske språk. Dene innsatsen kan også bidra til utviklingen av intuitive språkbaserte grensesnitt for ulike teknologier, fra husholdningsmaskiner via maskineri og kjøretøyer til datamaskiner og roboter.

 

For å nå dette målet er META-NET nå i ferd med å bygge opp Multilingual Europe Technology Alliance (META). Alliansen samler forskere, kommersielle teknologileverandører, privatpersoner og bedrifter som bruker språkteknologi, språktjenesteytere og andre interessenter i informasjonssamfunnet. META skal forberede en ambisiøs samlet innsats, som er nødvendig for å fremme språkteknologi som et middel til å virkeliggjøre visjonen om Europa som et felles digitalt marked og informasjonsområde.

 

META-NET støtter disse målene gjennom en tredelt innsats:

1. Å bygge opp et dynamisk og toneangivende fellesskap rundt en felles visjon og strategisk forskningsagenda (META-VISION)

2. Å skape en åpen distribusjonskanal for deling og utveksling av ressurser (META-SHARE)

3. Å bygge broer til relevante tilgrensende teknologiområder (META-RESEARCH).

 

Last ned META-brosjyren.