Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Poslanie

META-NET je sieť excelentnosti zameraná na podporu technologických základov multilingválnej európskej informačnej spoločnosti.

Jazykové technológie:

 • umožnia komunikáciu a spoluprácu v rôznych jazykoch,
 • zabezpečia rovnaký prístup k informáciám a poznatkom pre používateľov
  akéhokoľvek jazyka,
 • budú vychádzať z funkcií zosieťovaných informačných technológií a
  umožnia ďalej ich rozvíjať.

Spoločné, skutočné a celoeurópske úsilie vo výskume a technických návrhoch jazykových technológií je nutné pre realizáciu aplikácií, ktoré umožnia automatické preklady, spravovanie mnohojazyčných informácií a poznatkov a tvorbu obsahu vo všetkých európskych jazykoch, ako aj pre podporu vývoja intuitívnych jazykových rozhraní pre technológie počnúc domácimi spotrebičmi a strojmi cez vozidlá až po počítače a roboty.

Na dosiahnutie týchto cieľov META-NET buduje Multilingválnu európsku technologickú alianciu (META). Spája vedcov, komerčných poskytovateľov technológií, súkromných a firemných používateľov jazykových technológií, jazykových odborníkov a iných účastníkov informačnej spoločnosti, aby podnietila cielené spoločné úsilie v záujme zdokonaľovania jazykových technológií ako prostriedku pre realizáciu vízie zjednotenej Európy vo forme jedného spoločného digitálneho trhu a informačného priestoru.

META-NET poskytuje podporu pre tento cieľ prostredníctvom troch okruhov činností:

 1. podporou dynamického a vplyvného spoločenstva združeného okolo spoločnej
  vízie a strategického výskumného programu (META-VISION),
 2. tvorbou otvoreného  distribučného prostriedku na  zdieľanie a výmenu
  zdrojov (META-SHARE),
 3. budovaním mostov k príslušným príbuzným technologickým odvetviam (META-RESEARCH).

Stiahnite si META Leták.