Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

O projektu

S tem namenom META-NET ustanavlja Tehnološko združenje za večjezično Evropo (Multilingual Europe Technology Alliance - META). Združenje povezuje raziskovalce, komercialne ponudnike tehnologij, zasebne in korporativne uporabnike jezikovnih tehnologij, poklicne strokovnjake na področju jezikov in druge nosilce interesov na področju informacijske družbe. Združenje META bo pripravilo nujno potrebno velikopotezno skupno pobudo za pospešitev razvoja jezikovnih tehnologij kot sredstva za udejanjenje vizije Evrope, združene v en sam digitalni trg in informacijski prostor.