Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Uppdrag

META-Circle_small.gif

META-Net är ett spetsforskningsnätverk avsett att främja den teknologiska grunden för ett flerspråkigt europeiskt informationssamhälle. Språkteknologi kommer att:

möjliggöra kommunikation och samarbete över språkgränser,

säkerställa tillgång till likvärdig information och kunskap oavsett användarspråk,

bygga på och vidareutveckla funktioner inom nätverksbaserad informationsteknik.

En gemensam och omfattande ansträngning inom forskning och ingenjörskonst för språkteknologi krävs inom hela Europa för att förverkliga applikationer som möjliggör automatisk översättning, flerspråkig informations- och kunskapshantering samt innehållsproduktion på samtliga europeiska språk. Denna satsning kommer dessutom att förbättra utvecklingen av intuitiva språkbaserade gränssnitt för teknik som spänner över områden som hemelektronik, maskinell utrustning och fordon, datorer och robotteknik.

För att uppnå detta håller META-NET på att skapa Multilingual European Technology Alliance (flerspråkig europeisk forskningsallians, META) som kommer att förena  forskare, kommersiella språkteknologileverantörer, privata användare och företagsanvändare av språkteknologi, språkliga fackmän samt ytterligare intressenter i dagens informationssamhälle. META kommer att lägga en ambitiös grund för ett internationellt samarbete med visionen att utveckla språkteknologi som ett verktyg för att förverkliga ett Europa med en gemensam digital marknad och ett gemensamt informationsutrymme.

 

META-NET söker uppnå dessa mål på tre sätt:

  1. främja en dynamisk och inflytelserik sammanslutning kring en enad vision och strategisk forskningsagenda (META-VISION),

  2. skapa ett öppet forum för att dela och utbyta resurser (META-SHARE),

  3. skapa möjligheter för samarbete med närliggande teknologiska områden (META-RESEARCH).

 

Download the META Flyer.